Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 11 lutego 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Środki walki z terroryzmem (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Przygotowania do nieformalnego posiedzenia szefów państw i rzadów (12 lutego 2015 r.) (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Środki ochronne przewidziane w umowie z Islandią (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.2.Środki dotyczące zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.3.Połączone oddziaływanie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.4.Wspólne reguły przywozu (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.5.Wspólne reguły wywozu (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.6.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.7.Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.8.Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.9.Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.10.Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.11.Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.12.Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.13.Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.14.Weryfikacja mandatów (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  9.15.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  9.16.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  9.17.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Środki walki z terroryzmem (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (głosowanie)
  9.20.Oznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (B8-0097/2015) (głosowanie)
  9.21.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Środki ochronne przewidziane w umowie z Islandią (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.2.Środki dotyczące zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Połączone oddziaływanie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Wspólne reguły przywozu (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Wspólne reguły wywozu (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Weryfikacja mandatów (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Środki walki z terroryzmem (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Oznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (B8-0097/2015)
  10.21.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 15.Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii spowodowany przemocą Państwa Islamskiego (debata)
 16.Sytuacja w Jemenie (debata)
 17.Unijne ramy na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 18.Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu
 19.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Indywidualnej Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach: Patrz protokól
 20.Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (ciąg dalszy debat)
 21.Skład delegacji międzyparlamentarnych: patrz protokół
 22.Dostęp do lekarstw w UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (4398 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (15581 kb)
Informacja prawna