Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 10.Poslanecký mandát
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 (keskustelu)
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit (keskustelu)
 16.Venäjän asettamien rajoitusten vaikutus kansainvälisiin maantieliikenteen harjoittajiin (keskustelu)
 17.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
 20.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (563 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2387 kb)
Oikeudellinen huomautus