Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 9 maart 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 78 van het Reglement)
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 9.Verzoekschriften: zie notulen
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (debat)
 14.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 15.Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen (debat)
 16.Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (debat)
 17.Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Sluiting van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (563 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2387 kb)
Juridische mededeling