Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 11 март 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протоколи
 5.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)
 7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Време за гласуване
  9.1.Oбщ режим за внос от някои трети страни (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  9.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.3.Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.4.Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.5.Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.6.Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (гласуване)
  9.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (гласуване)
  9.8.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.9.Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  9.10.Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (гласуване)
  9.11.Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (B8-0211/2015) (гласуване)
  9.12.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (B8-0212/2015) (гласуване)
  9.13.Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (B8-0213/2015) (гласуване)
  9.14.Процес на европейска интеграция на Косово (B8-0214/2015) (гласуване)
  9.15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (гласуване)
  9.16.Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (гласуване)
  9.17.Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (гласуване)
  9.18.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Oбщ режим за внос от някои трети страни (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (B8-0211/2015)
  10.12.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (B8-0212/2015)
  10.13.Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (B8-0213/2015)
  10.14.Процес на европейска интеграция на Косово (B8-0214/2015)
  10.15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (разискване)
 14.Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (разискване)
 15.Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16.Нестабилно положение в Либия и последиците от него (разискване)
 17.Споразумението за мир в Мали (разискване)
 18.Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (разискване)
 19.Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3814 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (12312 kb)
Правна информация