Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 11 marca 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (debata)
 7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (debata)
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Głosowanie
  9.1.Wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  9.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Republiką Czarnogóry (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.3.Unijne kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.4.Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.5.Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.6.Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  9.7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  9.8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  9.9.Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  9.10.Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (głosowanie)
  9.11.Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (B8-0211/2015) (głosowanie)
  9.12.Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (B8-0212/2015) (głosowanie)
  9.13.Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (B8-0213/2015) (głosowanie)
  9.14.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B8-0214/2015) (głosowanie)
  9.15.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (głosowanie)
  9.16.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (głosowanie)
  9.17.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (głosowanie)
  9.18.Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Republiką Czarnogóry (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Unijne kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (B8-0211/2015)
  10.12.Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (B8-0212/2015)
  10.13.Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (B8-0213/2015)
  10.14.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B8-0214/2015)
  10.15.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji (debata)
 14.Roczne sprawozdanie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (debata)
 15.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 16.Niestabilna sytuacja w Libii oraz jej skutki (debata)
 17.Porozumienie pokojowe w Mali (debata)
 18.Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu (debata)
 19.Wzrost antysemityzmu, islamofobii i brutalnego ekstremizmu w UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3814 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (12312 kb)
Informacja prawna