Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 27 април 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 6.Състав на междупарламентарните делегации: вж. протоколи
 7.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 11.Петиции: вж. протокола
 12.Внесени документи: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Разгръщането на бордовата система eCall (разискване)
 16.Стратегия по отношение на алкохола (разискване)
 17.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (разискване)
 18.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (разискване)
 19.Състав на политическите групи: вж. протокола
 20.Задължение за разтоварване на сушата (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Прилагането на процеса от Болоня (кратко представяне)
 23.Европейското кино в цифровата епоха (кратко представяне)
 24.Нова стратегия на ЕС за горите (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (556 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2357 kb)
Правна информация