Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

(Ședința, suspendată la ora 14.00, a fost reluată la ora 15.00)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου