Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla decisione adottata sull'Agenda europea in materia di sicurezza (2015/2625(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. Mr President, all European states and all European citizens should have the right to live their lives in safe, secure and tolerant societies, but we are painfully aware that there are constant and evolving threats to our internal security. The recent terrorist attacks in Brussels, Paris and Copenhagen shocked us all. Europeans were united in the response to terror. We will fight terrorism jointly and we will stand firm in defending European values, freedoms and the rule of law.

Instability in Europe’s neighbourhood and radicalisation in our societies at home mean that the terrorist threat is real and present. Organised crime groups continue their illicit activities and will find ways to exploit evolving technologies, changes in the economy and societal developments to make money by robbing law-abiding communities, by the trafficking of people, drugs and firearms, or by facilitating illegal migration or any number of cross-border criminal activities.

The internet and e-commerce offer huge advantages for Europeans as individuals and for our companies, but it is also a new playground for cyber- criminals. These criminal activities increasingly feed each other: a terrorist cyber-attack on critical infrastructure, firearms trafficking that provides weapons for criminals, and drugs money that ends up financing terrorism. Dirty money is the fuel that keeps all these criminal activities going.

These criminal and terrorist networks also operate very effectively across borders, so whilst national security remains primarily a matter for Member States, there is clear added value in European cooperation to address the nexus between these criminal activities. Today, we present a European security agenda which updates and renews the former internal security strategy, and I call on this House and on Member States to sign up to it and share it as our agenda for working better together on security. Because in this area, no single European country is able to effectively tackle the challenges on its own.

Over the past decade the EU, with great help from this House, has put in place a European security framework for information exchange, for operational cooperation, for pooling of knowledge and expertise, for better coordination, including via European agencies such as Europol and Eurojust. It is a framework that complements and enhances the essential work that national authorities do every day and helps them to be more effective in fighting cross-border crime and terrorism.

There have been numerous success stories. In 2014, Operation Archimedes brought thousands of police officers from several Member States together in a joint one-week exercise which delivered impressive results: 1 150 criminals arrested, out of them 90 human traffickers and 170 facilitators to illegal immigration; one million euros in cash seized and tonnes of various types of drugs seized. This is just one example of what can be achieved when law enforcement follows a multidisciplinary and multinational approach.

But our analysis suggests that Member States are still under-using this framework for coordination, information exchange and cooperation. There is still mistrust and reticence to cooperate even more closely by using the tools in place to the full. We need to change the culture and modus operandi of our law enforcement community. So the most important message of the agenda is that, together, we need to make an effort to be more effective in providing security to our citizens. The Lisbon Treaty has given us the right basis by bringing this area into the normal Treaty structure, and giving this House the responsibility which you are effectively seizing, to co-decide legislation and exercise democratic scrutiny in this area.

Working better together means also in full compliance with fundamental rights and respecting the principles of necessity and proportionality. Our agenda is very concrete and detailed on what needs to be done. As this House has suggested in its resolution on the future internal security strategy, the focus is on the better use or sharpening of the existing instruments before proposing new ones.

Firstly, we have a number of ongoing legislative proposals that need to be agreed by the co-legislators as soon as possible – the reform of Europol, Eurojust, and CEPOL, as well as data protection reform, without forgetting EU PNR and PNR sharing agreements with third countries.

Secondly, we have identified a number of legislative instruments that need to be reviewed – our 2008 terrorism framework decision, which currently does not cover foreign fighters, and our Firearms Directive which the ongoing evaluation shows is clearly not stringent enough. It is unacceptable that a Kalashnikov can be bought easily on the internet. We also need to update our main legal tool in fighting fraud and counterfeiting non-cash means of payment, which dates back to 2001, to today’s reality in financial payments, virtual money included.

If we want to be ahead of fast-evolving environmental crimes, we will need to have a fresh look at the legislative framework on sanctions. The exploratory work, as requested by co-legislators, on the non-conviction-based confiscation of criminally acquired property, will also continue. The existing criminal record sharing database needs to be improved, because we need to share these data better so that we can also cover third-country nationals who have committed crime in Europe.

As you see, there is quite a lot of work on the table, also for the European Parliament, so anybody who complains that Timmermans is not giving you enough work, please look at this agenda.

Thirdly, the agenda will require extra effort from the full national and European law enforcement community to transform it into operational reality. We need more sharing of data, effective operational cooperation and additional trust—building measures. In particular we should develop judicial cooperation to complement law enforcement cooperation. The existing European agencies need to be sufficiently equipped and work together more closely. The Commission will align the available financial resources to the priorities of the agenda.

Whilst this framework is of course suited to tackling all sorts of threats to internal security, given today’s challenges we need to focus our attention on the three challenges I have mentioned – terrorism, organised crime and cybercrime. The challenges are not new but they have become more varied and complex. We need to do better. Our existing law enforcement tools and cooperation methods are not sufficient. We need to do better.

Both the European Parliament and the national parliaments will be part of the monitoring process of the implementation of the agenda. We are proposing a twice-yearly discussion with this House on the implementation of the agenda. Such a regular joint stocktaking will allow us to be more forward-looking and easily adaptable to evolving situations.

I think it is now important, if you permit, Mr President, that I hand over to Dimitris Avramopoulos who is primarily responsible for this file as Commissioner.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Mr President, honourable Members I am particularly happy to present to you here in the European Parliament the Agenda, as adopted by the Commission just three minutes ago. It could not be fresher!

The European citizens expect from all of us that we work together, in a coordinated way, in order to ensure their security and protect their rights and freedom. They expect from us that we trust each other, share information and effectively work together to coordinate concrete actions and operations. Because new and complex security threats have emerged, that are increasingly cross-border and cross-sectorial in nature, we cannot but face them together.

This is the meaning of the shared Agenda that we put to your and to Member States’ consideration. It is a common Agenda based on principles and priorities, on which we should all – Parliament, Member States, the Commission and its Agencies – play our role in ensuring our citizens’ security. That is why we are asking you to evaluate and endorse this agenda.

We will have the opportunity of debating and working together on each specific element of this Agenda in the next five years, but today I think it is important to agree on a common European Agenda on Security in order to meet citizens’ expectations.

The Agenda sets out five key principles that should guide EU action on security. Firstly, full compliance with fundamental rights. Secondly, transparency, accountability and democratic control for citizens’ confidence. The European Parliament plays a key role in this. Thirdly, better application and implementation of existing instruments, as this House has as well requested many times, before assessing whether additional EU tools are necessary, in full compliance with the principles of necessity and proportionality. Fourthly, full use of EU agencies and all EU policies that contribute – directly or indirectly – to security. Fifthly, to bring together all internal and external dimensions of security with a targeted coordination of our internal and foreign policies. For instance, we will present a consistent EU approach for all future PNR requests from third countries.

The Agenda sets out concrete actions to turn these key principles into a political reality. For example, in December 2014, this House adopted a resolution on what it considered the necessary elements of an EU strategy on internal security and you made clear that the utmost priority was to use better the existing instruments, both at legislative and operational level.

We have listened very carefully and put this principle into action in this Agenda. Look for example to our proposal for enhancing the existing capacities of Europol. It is not a question of creating new information networks, but to make sure that all information already available in the Member States is also put at the disposal of Europol, under its strict framework for data protection. The Centre would therefore assemble in one single structure the functions already existing in the Agency on terrorist financing, illicit trafficking of firearms and foreign terrorist fighters, as well as on detection of violent extremist content online. Eurojust will also be associated with the Centre. This new capacity will support more effectively the action of Member States in their investigations and prosecutions of terrorist cases. This is our main goal: to make sure that the Agency is able to fully implement its mandate.

Let me now present the three main priorities we will address in the next five years. Firstly, tackling terrorism. As you will see, we will not only work on repressive measures but we will also focus on prevention. Social cohesion policy, education, employment, justice, but also the cooperation with key third countries, are crucial for the EU response to address the root causes of extremism and radicalisation.

The Commission will set up a Centre of Excellence to collect and disseminate expertise on anti-radicalisation, building upon the Radicalisation Awareness Network. This will strengthen the exchange of experience among practitioners directly engaged in preventing radicalisation and violent extremism at local level.

We plan to update the Framework Decision on Terrorism: to provide a more coherent legal framework to deal with the foreign fighters phenomenon. This will allow for intensified cooperation with third countries on this issue. We will also launch an EU Forum with major IT companies to counter terrorist propaganda on the Internet and in social media.

Secondly, disrupting organised crime: we go through various forms of organised crime linked by one principle: cutting the financing of criminals. The cooperation between competent authorities in Europe, in particular national Financial Intelligence Units, which will be connected to Europol, will be strengthened while we will assess the necessity of new legislation to counter terrorist financing and improve confiscation of property derived from criminal activities.

We plan to strength the legal framework on firearms to address the illegal trafficking and reactivation of weapons, to establish common standards, share more information and boost cooperation with third countries. And I cannot today refrain from mentioning our priority to fight the organised criminals exploiting the need of some people for protection and better life perspectives, in other words, smugglers and traffickers.

Thirdly, fighting cybercrime: one of our priorities is to assess whether the current tools for the law-enforcement authorities are sufficient to address online investigations notably on issues of competent jurisdiction and rules on access to internet-based evidence and information. These three areas are interlinked and have a strong relevance to cross-border crime. It is exactly here where the European Union and its actions can make a real difference for ensuring security.

The Agenda also proposes steps to strengthen the pillars of EU action on internal security: better information exchange; increased operational cooperation; more targeted support through training, funding, research and innovation. It is through these actions that the European Union gives added value to the work of Member States.

These three pillars are the ones based on which this Agenda can evolve in the course of five years to adapt to new threats and challenges.

This was just a brief presentation of the European Agenda on Security adopted, as I said at the beginning, by the Commission today. I want to stress, to underscore again: this Agenda is not just the response to the recent tragic events. This Agenda has been a priority for President Juncker and this Commission and defines the Union’s approach to internal security that is based on our common values, including the rule of law and fundamental rights. It also has to be seen in conjunction with the future Agenda on Migration which will further develop issues of border management and smuggling of migrants.

I look forward to a deep and, as always, sincere cooperation with you in order very soon to be in a position to deliver what we have assumed as a responsibility in the eyes of European public opinion, European citizens, to guarantee their safety and security.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you, Commissioner, and also for the news coming from the College on better inter-institutional regulation. We are happy about this strong link between the Commission and the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal darf ich mich sehr herzlich bei den beiden Kommissaren – bei Ihnen, Herr Timmermans, und bei Ihnen, Herr Avramopoulos – dafür bedanken, dass Sie uns Ihre Priorität so prompt und so rasch in diesem Parlament vorstellen. Als sehr positiv habe ich als Erstes aufgenommen, dass die Kommission das Thema Sicherheit verstärkt zu ihrer Priorität machen möchte. Als Zweites habe ich positiv aufgenommen, dass bestehende Instrumente gestärkt und optimiert werden sollen und entsprechend auch verbessert eingesetzt werden sollen. Da gibt es sicherlich im Bereich von Prüm als auch in anderen Bereichen des Datenaustausches Möglichkeiten zur Optimierung, zur Verbesserung und zu einer starken Stringenz in Bezug auf den Datenaustausch, was dieses Haus parteiübergreifend verlangt hat. Ich finde es auch sehr positiv, dass Sie den europäischen Kriminalaktennachweis EPRIS mit einem grenzüberschreitenden Zugriff auf Informationen aus nationalen Strafregistern überprüfen und angehen wollen als auch einen gemeinsamen Informationsraum für den maritimen Bereich verstärkt optimiert sehen wollen.

Ich habe allerdings noch eine Frage dahingehend – bzw. es ist mir ein Anliegen, das auch sehr deutlich zu formulieren: Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Kommission bei dem Personal für die Organisationen, die das wahr machen sollen – wie zum Beispiel Europol – sehr zurückhaltend agiert. Wir haben ein EC3, jetzt soll ein Terrorismusbekämpfungszentrum oder eine Plattform – wie auch immer – dazukommen, aber sie benötigen auch das Personal, um die entsprechenden Vorgänge überhaupt bearbeiten zu können. Europol kann heute schon fast 50 % der Anfragen der Mitgliedstaaten mangels Personal nicht mehr bearbeiten. Und das sind keine harmlosen Anfragen. Deshalb die konkrete Bitte, auch das notwendige Personal anzudenken für die Schritte, für die wir es benötigen.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident! Herr Avramopoulos hat seinen Beitrag damit gestartet, dass natürlich die Grundrechte eingehalten werden müssen und wir eine demokratische Kontrolle brauchen. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Zugleich habe ich aber den Eindruck, dass es höchst dramatisch ist, dass wir solche Selbstverständlichkeiten immer wieder erwähnen müssen.

Herr Timmermans hat eingeleitet mit: „Alle Menschen wollen sicher leben.“ Und ich füge hinzu: Das gilt mit Sicherheit für mindestens 99 % aller Menschen, die sich legal in unseren Mitgliedstaaten aufhalten. Sicher und friedlich miteinander leben – ich glaube, da können mir alle zustimmen –, da sind Angst, Intoleranz und Unwissenheit ganz schlechte Ratgeber. Deshalb begrüße ich es, dass die Kommission auch im Bereich Integration und soziale Inklusion einen Schritt nach vorne gehen will, denn Radikalisierung richtet sich ja in beide Richtungen: Die einen werden zu Islamisten und planen Attentate, und auf der anderen Seite sind die anderen Menschen in unseren Staaten, die sich auch radikalisieren, indem sie alles Fremde ablehnen. Deshalb ist Inklusion eine Aufgabe, die sich an ganz viele Gruppen in unserer Bevölkerung richtet.

Ich begrüße daher auch die Angelegenheit der Exzellenzzentren, weil ich glaube, es ist zwar richtig, den Finger in die Wunde zu legen und deutlich zu machen, wo es noch Nachholbedarf in unseren Mitgliedstaaten gibt, aber wir müssen auch mit den besten Beispielen werben, wie Dinge nach vorne gebracht werden können.

Zunächst Konzentration auf – so haben die Kommissare deutlich gemacht – die vollständige Umsetzung bestehender Maßnahmen. Dem stimme ich zu. Und ich hoffe, dass diese Kommission tatsächlich die Kraft hat, da auch gegenüber dem Rat gewissermaßen mit der Faust auf den Tisch zu hauen, damit das auch tatsächlich stattfindet.

Ich habe gleich eine Besuchergruppe und kann die Debatte leider nicht bis zum Ende verfolgen. Aber ich finde es hochdramatisch, dass unsere Mitgliedstaaten hier gemeinsam mit uns Gesetze verabschieden und dann auf dem Weg in die Hauptstädte das Ganze vergessen und es nicht umsetzen. Dafür brauchen wir klare Mechanismen.

Es ist richtig, dass wir Menschenhandel bekämpfen müssen. Wir haben dazu hier auf europäischer Ebene eine Richtlinie verabschiedet. Aber in diesem Kontext zur Sicherheitspolitik Migration zu erwähnen, sodass der Eindruck entsteht, die Flüchtlinge seien ein Problem, das halte ich für wenig geschickt.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. Mr President, never has a coherent and effective security strategy been more important to the security and safety of our citizens. The threats we face are evolving, growing and diversifying. We need a strategy that places both the protection of people’s lives and their liberties at its heart. My priorities are clear: the adoption of the EU PNR Directive before the end of the year, as committed to by this Parliament.

In order for us to address the root causes of radicalisation, our fight against terrorism needs to be dynamic and diverse. We need to look at combating radicalisation in prisons, recruitment online, in schools and in communities, as well as equipping ourselves with essential law-enforcement tools to prevent and prosecute terrorist offences across borders. Child exploitation online is on the increase and we need to make sure that Europol has the resources to ensure that it can do the incredibly important work that it is charged with. Member States need to start sharing information better, and they need to do it more quickly and more effectively.

The Commission needs to ensure that the legislation we already have is being implemented consistently across all countries and that we do not have weak links in our fight against criminality.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group. Mr President, firstly I note that, as usual, the Council is absent. But then they do not have to be here because they probably already read about the document, that was adopted 30 minutes ago, last weekend in the German newspaper Die Welt where the Commission was extensively quoted.

My Group thinks that there are very positive elements in the paper – such as the focus on better information sharing and the importance of fundamental rights and data protection – but unfortunately the paper is short on concrete proposals. One glaring omission in this paper is the evaluation of existing measures. Commissioner Timmermans referred to it, but where is the evaluation? Maybe this will also be in Die Welt next weekend – I can't wait.

So rather than proposing a whole raft of new measures, we should start with evaluating the existing toolkit, because you are the champion of better lawmaking, and I think evaluation is a part of better lawmaking.

Proposals to expand the role of Europol are certainly interesting, but setting up this whole new structure must be done in a proper parliamentary process in the context of the current revision of the Europol statute, and not sneakily via the back door of a mere Commission communication. The revision of the Transparency Regulation is long overdue, but the Commission and the absent Member States stubbornly defend the old culture of secrecy, deliberately keeping citizens at a distance and refusing accountability. So I hope you are going to include this in your paper as well.

My Group is also worried about the increasingly blurred lines between policing and intelligence and security tasks, and the inflationary use of the term ‘national security’, without any proper legal definition. The proposals in the package also create a strange hybrid of national and European powers that leave citizens in the dark as to the applicable law. The proposals further weaken checks and balances, the very core of the democratic rule of law.

ALDE firmly supports the achievement of a fully-fledged European area of freedom, security and justice, but always based on the principle of no new powers without more safeguards.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. Monsieur le Président, qui dit sécurité dit aussi respect des libertés et de la justice, trois axes qui sont indissolublement liés. Or, dans votre programme, au-delà des mots, le prisme sécuritaire prédomine largement. Il ne peut y avoir de sécurité et de sureté sans respect des droits fondamentaux. Dans l'Union européenne, nous régressons dans ce domaine. Nous savons tous pourquoi, cela a déjà été dit. Les États membres gardent la main, nous privilégions toujours plus la répression par rapport à la prévention et le terrorisme devient l'obsession, au détriment, quoi que vous en disiez, de la lutte contre la criminalité organisée. Or, les deux, nous le savons tous, sont indissociablement liés.

La priorité a été donnée à la lutte contre la radicalisation et donc les réseaux djihadistes, et on fait le lien avec les questions migratoires. Ces attentats marquent l'opinion publique: ils sont violents, les plus mortifères, mais ils ne représentent que 5 % des attentats terroristes dans l'Union européenne. Les priorités sont-elles donc vraiment adaptées au besoin de sécurité des citoyens, ou sont-elles une réponse à court terme à la pression médiatique qui surévalue, elle aussi, le terrorisme islamique?

La clef est la coopération policière. Or, au-delà des discours nous savons bien que celle-ci fonctionne mal, y compris parce que les moyens budgétaires et humains sont réduits. La Commission dispose pourtant de compétences nouvelles. En cas de non-respect des droits fondamentaux, notamment par les États membres, comment entend-elle véritablement lutter contre la mise en cause de ces droits par les politiques sécuritaires? C'est le Patriot Act à l'européenne. Pourtant lorsque nous regardons ce qui se passe aux États-Unis, nous voyons bien que ce n'est pas la clef. Il est temps de revenir aux fondamentaux en matière d'état de droit et de respect des droits des citoyens. Il faut se rappeler que les principes de nécessité et de proportionnalité doivent être au cœur des politiques de sécurité.

Depuis que vous êtes commissaire, Monsieur Avramopoulos, vous nous alimentez de vos discours. Quant à ce qui concerne les actes, je suis sceptique!

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. Volgens mij is het tijd voor een herwaardering van ouderwets politie-opsporingswerk. Laat ik in herinnering brengen dat bij de terroristische aanvallen van de laatste tijd, de terroristen bekend waren en tot op een bepaald moment ook gevolgd werden door de politie en daarna niet meer. In plaats van herwaardering van ouderwets politie-opsporingswerk, lijkt de Europese Commissie te willen vluchten in meer gegevens opslaan.

Dat lijkt mij geen productieve weg. Sterker nog, dat is volgens mij gevaarlijk omdat het de aandacht afleidt van het volgen van individuen op wie een verdenking rust. Om dan weer terug te keren naar PNR (het opslaan van passagiersgegevens), terwijl het Europees Parlement al jaren om bewijstukken vraagt om te laten zien dat dit helpt, lijkt me niet de goede weg.

Dan justitiële samenwerking. Ja, natuurlijk zal er meer samengewerkt moeten worden tussen lidstaten bij het opsporen van terroristen en criminelen. Maar daarbij hoort een oplossing voor het probleem "elkaar vertrouwen", want tot nu toe vertrouwen Europese lidstaten elkaar niet. We hebben ook gezien wat er gebeurt met verdachten die tussen wal en schip vallen. Mijn vraag aan de Commissie luidt dan ook: hebt u ook plannen om dat te verbeteren?

Cyberveiligheid. Hoe staat de Europese Commissie tegenover het recht van het individu om zichzelf te beschermen tegen het meekijken door overheden? Na de onthullingen van Snowden en de NSA-affaire blijkt het nodig jezelf beter te beschermen. Maar dat betekent dat lidstaten wellicht hun eigen burgers minder goed in de gaten kunnen houden. Ik heb de indruk dat het niet gewaardeerd wordt als burgers zichzelf beter gaan beschermen.

Tot slot, Voorzitter, meer Europese binnenlandse veiligheid betekent meer samenwerking. Maar dat vraagt om meer democratische controle op Europees niveau. Heeft de Europese Commissie ook een voorstel over hoe we het democratisch gehalte van ons veiligheidsbeleid kunnen verhogen?

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vulnerabilità delle società democratiche avanzate, basate sul rispetto dei diritti e della libertà, è evidente agli occhi di tutti.

Le minacce sono molteplici e spesso insospettate: si pensi all'uso dei droni per usi civili, o  all'utilizzo comune e diffuso di sostanze chimiche cosiddette "dual use". Esistono incongruenze nei nostri sistemi di sicurezza che ancora non si riescono a superare. Uno dei problemi maggiori è senz'altro il commercio illegale di armi, strettamente proibito nei confronti degli Stati ritenuti all'origine delle attività terroristiche, esso riappare sotto forme legittimate nel commercio dei componenti delle armi stesse. Sono stati compiuti grandi sforzi a livello europeo per armonizzare e rafforzare le norme in materia di controllo delle armi, ma quando ci si sposta sul piano dell'efficacia dei meccanismi di attuazione e controllo, ci si accorge che persistono dannose differenze. Un'efficace cooperazione a livello europeo resta ancora un obiettivo incompiuto.

Le dinamiche degli avvenimenti di Parigi sono chiare: la minaccia di questo nuovo "terrorismo interno", che spesso si intreccia con il crimine organizzato, si avvale di strutture, contatti e armamenti che provengono da altri paesi. Questi terroristi sfruttano le nostre libertà fondamentali per nascondersi, spostarsi e colpire. Ciò avviene sia all'interno dell'Europa sia nei paesi confinanti, sia nell'Est sia nel Medio Oriente.

Mi riferisco qui ad un altro inquietante aspetto di questa vicenda: i foreign fighters. Come è noto il "valore aggiunto negativo" di costoro è la possibilità di viaggiare e spostarsi facilmente dentro e fuori i confini d'Europa. È chiaro, quindi, che senza un'attiva cooperazione di intelligence e di polizia – penso, ad esempio, ad un rafforzamento del  sistema automatico per l'identificazione delle impronte digitali – non potremo monitorare  efficacemente questi criminali. Vanno dunque identificati e rimossi decisamente gli ostacoli che impediscono o rallentano questa cooperazione.

Attenzione però ai "cavalli di Troia". La paura non deve essere un alibi per comprimere le nostre libertà fondamentali. Non si combatte il terrorismo impedendo ai nostri cittadini di viaggiare, né violando in modo sistematico la nostra privacy. Ci occorre maggiore efficienza nel coordinamento delle forze di polizia e  maggiore scambio di informazioni mirate. Questa sinergia dovrà inoltre saper coinvolgere anche il settore privato e le ONG attive in questo campo.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλούς κινδύνους, ορατούς και μη. Παλαιές και νέες απειλές διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, όπου στις συμβατικές απειλές προστέθηκαν πλέον οι ασύμμετρες και οι υβριδικές. Αν προσθέσουμε σε αυτές την οικονομική κρίση, την έξαρση της τρομοκρατίας, την παράνομη μετανάστευση και τα λάθη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, τότε η σύνδεση και αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων, συνθέτουν ένα εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον ασφαλείας.

Οι αιτίες πολλές και τα προβλήματα ασφαλείας ακόμη περισσότερα. Η αύξηση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, οι εμφύλιες συρράξεις, οι μεγάλες ροές λαθρομεταναστών, η κατάρρευση της έννοιας του κράτους σε γειτνιάζουσες περιοχές και η υποκατάστασή τους από εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως η ISIS, σε συνδυασμό με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαφορές και ανισότητες, την παγκοσμιοποίηση και πλήθος άλλων, αποτελούν μόνο μέρος του προβλήματος.

Είναι αναγκαία μία ψύχραιμη και αποφασιστική αντιμετώπιση σε εθνικό αλλά πρωτίστως σε κοινοτικό επίπεδο. Χρειάζεται εποικοδομητικός διάλογος και καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, χρειάζονται έργα και όχι λόγια.

Χωρίς τη συνεργασία και αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, η Ευρώπη δε θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις απειλές που ακυρώνουν κάθε προσπάθεια εγκαθίδρυσης περιβάλλοντος ειρήνης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). Señor Presidente, en cuanto al documento, el fondo lo comparto, estoy de acuerdo con él; la forma, no. No solo se trata, señor Vicepresidente y señor Comisario, de poder escuchar, sino de poder leer. Y no me vale el argumento de que la Comisión lo haya aprobado hace tres minutos, en este momento, hace media hora. No, no, porque los medios de comunicación están convocados para inmediatamente después.

Queremos leer con profundidad el documento. Así que, después de una lectura superficial, ¿qué puedo decir? Puedo decir que estoy de acuerdo con lo que se denominan «prioridades en términos de amenaza», es decir, el terror, la delincuencia organizada y el cibercrimen. Estoy de acuerdo también con las cinco líneas que sustentan los principios filosóficos, por supuesto: derechos fundamentales, control democrático y transparencia, rentabilización de los instrumentos existentes, coordinación de las políticas de interior y de exterior, y refuerzo del control y la cooperación de las agencias europeas, que son demasiadas en el ámbito de la seguridad y que no todas están bien coordinadas.

En fin, apruebo el fondo, pero me parece que es insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Insuficiente porque tenemos que presentar, señor Comisario, señor Vicepresidente, cuanto antes, la Estrategia de Seguridad Interior 2015-2019. Es un compromiso que hay que cumplir, cuanto antes, como complemento de la Agenda.

Y para concluir, una curiosidad. Miren, en las 25 páginas se mencionan las palabras «derechos fundamentales» 27 veces ―está muy bien―; «control de fronteras», una vez; «migración», tres veces; «tráfico de seres humanos», ocho veces; y «PNR», 14 veces.

Es un análisis precipitadísimo. La máquina —¡la máquina!— me ha dado esta respuesta.

Pero, en cualquier caso, cuanto antes, señor Vicepresidente y señor Comisario, la Estrategia de Seguridad Interior 2015-2019.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). V boju proti terorizmu sta naše najmočnejše orodje osveščenost in pa izobraževanje mladih. Strinjam se, da potrebujemo koordiniran in celovit odgovor in da mora biti v osrčju varnostne strategije zaščita človekovih pravic. Kot tudi, da bolje izkoristimo že obstoječe varnostne politike.

Novi ukrepi, kot so PNR, pametne meje, morajo biti premišljeni z jasnimi varovalkami o varstvu podatkov. V strategiji pa močno pogrešam socialni vidik, revščino, neenakost, pomen družine, šole, vrstnikov. Ti so prvi, ki zaznajo prve simptome radikalizacije.

Pogrešam tudi strategijo za vračanje mladih, ki želijo zapustiti Islamsko državo v Iraku in Siriji, in jasno analizo korenin novega fenomena evropskih tujih borcev. Kot zadnje, vendar nič manj pomembno, Komisijo med drugim pozivam, naj na agendo uvrsti tudi vprašanje uvedbe dovoljenja staršev za potovanje mladoletnih otrok v tujino.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). Panie Przewodniczący! Bezpieczeństwo Unii Europejskiej wymaga ścisłego współdziałania państw. Jednak traktatowa zasada odpowiedzialności państwa członkowskiego za bezpieczeństwo narodowe została już naruszona przez takie uregulowania jak pakiet azylowy. Są dwa fundamentalne czynniki bezpieczeństwa zewnętrznego, które wpływają na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne: jedno, to jest Daisz i jego konsekwencje, ale drugie, to agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na szczęście ograniczone, ale z elementami wojny hybrydowej, z destabilizacją polityczną, z agresywną propagandą. Ta sytuacja wymaga adekwatnego przeciwdziałania z naszej strony.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Atsižvelgiant į saugumo padėties Europoje pokyčius dėl artimiausios kaimynystės šalyse kilusių naujų konfliktų ir perversmų, didėjančio radikalizmo, keliančio smurtą ir terorizmo pavojų, Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos atnaujinimas tampa dideliu iššūkiu eliminuoti pavojingus procesus, kurie įgauna naujų bruožų.  Didžiausią dėmesį būtina skirti tokioms sritims kaip kibernetinis saugumas, prekyba žmonėmis, kova su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, pinigų plovimu ir korupcija. Tačiau net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu strategijoje turėtų būti išlaikomos svarbiausios žmogaus teisės ir laisvės: tai yra, asmeninio gyvenimo privatumas, teisė turėti savo nuomonę ir ją viešai reikšti. Nauja strategija ir nauji iššūkiai  negali sukelti nepagrįsto kiekvieno piliečio totalaus sekimo ir įtarinėjimo, visuotinės elektroninių susižinojimo priemonių kontrolės bei išankstinių nuostatų dėl vieno ar kito piliečio lojalumo savo valstybei ir tautų Europos idėjai.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). Monsieur le Président, le 7 janvier dernier, 17 personnes étaient tuées en France dans l'attaque menée par des terroristes islamistes contre Charlie Hebdo, puis contre une épicerie casher. Des Français de confession juive étaient tués parce qu'ils étaient juifs, des policiers parce qu'ils représentaient l'ordre républicain, la presse et la liberté d'expression étaient attaquées par des fous sanguinaires.

Depuis ces attaques meurtrières, François Hollande a lancé un grand plan contre l'islamophobie, mais n'a rien fait contre le responsable prouvé des attentats: l'islamisme radical. Rien n'a été fait pour renforcer nos frontières. Les terroristes et les armes passent toujours sans aucun contrôle d'un pays européen à l'autre. Rien n'a été fait pour lutter contre l'immigration clandestine et on entend des voix réclamer l'accueil d'encore plus d'immigrés sur notre sol.

Pourtant, le président de l'Assemblée constituante de la Libye et le ministre italien des affaires étrangères ont affirmé que l'Union européenne sous-estime le risque d'infiltration de militants islamistes en Europe, cachés parmi les réfugiés. Rien n'a été fait pour contrôler les prêches salafistes dans les mosquées et rien n'a été fait à l'école pour rétablir l'autorité et la discipline ou pour assimiler les jeunes immigrés par l'enseignement, en cours d'histoire, du roman national, creuset d'une France millénaire.

Dix-sept morts plus une jeune femme, encore, il y a quelques jours, tuée par un fondamentaliste, mais rien pour arrêter durablement le terrorisme islamiste.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). Pane předsedající, pánové komisaři, i já bych se chtěl připojit k těm, kteří děkují za to, že jste dnes mezi nás přišli diskutovat, a příště bych uvítal, kdybychom tuto strategii dostali opravdu dříve na stůl a mohli si ji prostudovat. Můj vzkaz však není kritický, ale pozitivní.

Jak už jsem na tomto místě několikrát řekl, zajištění bezpečnosti evropských občanů je pro mě absolutní prioritou. Tento nový program pro bezpečnost musí mít proto jednoznačný cíl. Cíl jedna je to, abychom dokázali bojovat účinně proti terorismu, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě. Ale cíl dva je zaměřit se také na samotnou podstatu lidských práv.

Pane komisaři, bezpečnostní strategie musí být pro občany Evropské unie taková, že jim zaručí volnost a ne omezení v jakékoliv podobě. Nechci opakovat, co zde již bylo řečeno. Všichni dobře víme, že evropská strategie nemá šanci na úspěch bez toho, aniž bychom úzce spolupracovali se třetími zeměmi. Proto si tedy dovolím vaši strategii doplnit o jednu věc, kterou jste nezmínili. Chci, abyste vedle tradičních partnerů, se kterými spolupracujeme v oblasti bezpečnosti, navázali také spolupráci s méně atraktivními zeměmi, jako jsou Egypt, Izrael, Jordánsko, Tunisko, Maroko či Ukrajina. I tyto země mají velké zkušenosti s bojem s terorismem a mají nám co nabídnout.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich begrüßen wir die Ambitionen der Kommission, die Koordination gerade in diesem wichtigen Bereich auf europäischer Ebene zu verbessern. Der Ansatz ist richtig, dass die Sicherheitsagenda eine gemeinsame Agenda sein muss – von den Mitgliedstaaten und der Union.

Ich will aber nicht verhehlen, dass wir ein klein wenig enttäuscht sind über den außenpolitischen Teil, der weitgehend außen vor geblieben ist, wohl unter dem Verweis, dass da noch eine Extraarbeit im Rahmen der Überarbeitung kommen wird. Wir hätten uns schon gewünscht, dass es einen gemeinsam aufeinander abgestimmten Bericht gegeben hätte.

Wir begrüßen, dass die Kommission noch mehr präventiv mit Drittstaaten zusammenarbeiten will. Es ist ein gutes Beispiel, dass die Arbeit des RAN-Exzellenzzentrums zur Deradikalisierung zukünftig eben auch Ländern wie der Türkei, dem westlichen Balkan, dem Mittleren Osten und Nordafrika zur Verfügung steht und ausgeweitet wird. Maßnahmen der Terrorbekämpfung müssen – das haben Sie gesagt, Herr Vizepräsident, dem stimmen wir zu – ausdrücklich Hand in Hand gehen mit einem Dialog über Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeiten. Womöglich liefern wir sonst den Nährboden für Radikalisierung mit.

Einen Punkt müssen wir am Ende ganz besonders ins Auge fassen, nämlich wie man Waffenhandel und die Finanzierung von Terror unterbinden kann. Da bin ich allerdings sehr erstaunt, dass Sie die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen im Bereich der Terrorismusfinanzierung erst noch untersuchen müssen. Ich bin sicher, das ist ein Schreibfehler, der in der nächsten Ausgabe behoben werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (NI). Herr Präsident! Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ist sicher bei diesem Thema ein ganz wesentlicher Beitrag zur Verbrechensbekämpfung. Aber ich möchte zwei Dinge anmerken, die mir in der Agenda der Kommission hier gefehlt haben.

Das eine ist einmal: Man muss bedenken, dass Kriminalität heute mobil und sehr flexibel ist. Grenzüberschreiten gehört zum täglichen Geschäft der Verbrecher und der Terroristen. Daher wäre es meines Erachtens dringend notwendig, verschärft wieder Grenzkontrollen einzuführen, um Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen. Ich betone das: Auch im Schengen-Raum – wohlgemerkt – gehören Grenzkontrollen ab und an eingeführt.

Und Sie haben wohl vergessen zu erwähnen, dass ein Großteil dieser Probleme mit der Migrationsproblematik Hand in Hand gehen, seien es nun europäische Dschihadisten oder Bandenkriminelle. Wir wissen auch, dass ein Gutteil der Schlepperbanden, die die Flüchtlinge übers Mittelmeer schleppen, einen Gutteil dieser Mittel, die sie dort lukrieren, in den Terrorismus in Europa fließen lassen. Das heißt, es handelt sich also um ein importiertes Problem. Vergessen Sie das bitte nicht in Ihren Überlegungen.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). Mr President, we need a comprehensive action plan that covers the internal and external dimension of security and horizontally connects various sectors under clear rules as described in the document.

Fighting against cybercrime is a key challenge; with the loss of more than EUR 300 billion every year, each of us can become a victim of cybercrime. I am pleased to see that cybercrime is one of the top three priorities in the European Agenda on Security. Very often now, cyberspace creates the framework for organised crime and terrorism. We need to set the rules, use modern technologies to find appropriate tools and build public-private cooperation. There are new technological possibilities which allow for processing the data – not personal data: frequencies of data set transfers, photos by spectrum of colour analysis – and preventing crimes. Research and innovation can be a successful source for new forms of security. This is the new concept of data-driven security.

The fight against organised crime remains high on the agenda, but we need to make the anti-terrorism policy more effective by adoption of the PNR Directive, by more resources dedicated to fighting radicalisation, and by better use of algorithms supporting the early warning system.

We need the synergy of cooperating EU institutions to be able to gather enough resources and to efficiently exchange information under clear rules of privacy protection. I believe that the European Cybercrime and Counter-Terrorism Centres in Europol should be further strengthened.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). Herr Präsident! Drei Dinge will ich in aller Kürze, die mir zu Gebote steht, ansprechen. Es wurde schon angesprochen: Warum hat die Kommission nicht evaluiert, was bis jetzt funktioniert hat und was nicht funktioniert hat? Ich habe immer das Gefühl, wir preschen mit Tausenden von neuen Regelungen vor, aber um zu überprüfen, ob das wirklich etwas bringt, müssen wir einmal wissen, was schon funktioniert hat und was gut und was schlecht war. Das ist ein Punkt, den ich gerne einfordern würde.

Der zweite Punkt ist: Ich weigere mich und möchte nicht, dass solche Dinge auch durch die Hintertür in Europa eingeführt werden. Wenn wir von einem Anti-Terror-Zentrum sprechen oder von einer Meldestelle für Internetinhalte – was immer das dann genau ist: Das muss ins Europäische Parlament, bevor so etwas kommt. Es kann nicht sein, dass die Kommission über etwaige Rechtsakte, die an uns vorbeigehen, derartige Dinge einrichtet.

Dritter Punkt: Wie soll ich es verstehen, wenn im Papier von Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Strafverfolgung bei der Entwicklung von neuen Technologien gesprochen wird? Kann ich mir das so vorstellen, dass, wenn ich mir ein Candycrush-App herunterlade, dann diese App eine Hintertür hat, die alle meine Daten dann an Strafverfolgungsbehörden weiterschickt? Nein, das möchte ich sicher nicht, geschätzte Damen und Herren. Darüber müssen wir noch etwas diskutieren.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte alla realtà che vede centinaia e forse migliaia di foreign fighter circolare tranquillamente indisturbati attraverso le frontiere interne, emerge un dato fondamentale: il sistema Schengen – noi lo diciamo da sempre – specie dal punto di vista della lotta al terrorismo islamico, è totalmente inadeguato a difendere i cittadini europei e la loro sicurezza. Questo bisogna ammettere, Commissario, con la libera circolazione interna l'Europa è diventata una groviera. Questa è la realtà oggi, alla luce di quello che sta avvenendo.

Per quanto riguarda le frontiere esterne, l'afflusso continuo, ormai inarrestabile verso le coste italiane e anche verso altre coste del Mediterraneo di clandestini o presunti profughi, consente a migliaia, in futuro chi lo sa, decine di migliaia, centinaia di migliaia – basta leggere il libro profetico di Ratier – di possibili terroristi – oggi lo ammette anche il Ministero degli interni italiano – di entrare in Europa senza alcuna identificazione di polizia.

Infine, è inadeguata l'applicazione delle norme per il controllo delle transazioni finanziarie attraverso il meccanismo delle offerte islamiche e il flusso di denaro dagli immigrati in Europa verso la Libia. È stato documentato da un settimanale italiano: arrivano soldi per finanziare gli scafisti, i trafficanti di carne umana. Bisogna mettere fine a questo sconcio.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). Herr Präsident! Als Sicherheitssprecher unserer österreichischen Delegation möchte ich der Kommission, dem Vizepräsidenten und dem Kommissar für die ausgezeichnete Sicherheitsagenda Dank aussprechen. Ich erkenne, dass hier sehr präzise die drei Hauptbereiche des Aktionsradius definiert wurden. Das sind der Terrorismus, der sich ja längst auch vor unserer Haustüre abspielt, das organisierte Verbrechen – man denke an mafiose Strukturen und an die verbrecherischen Schlepperbanden, die hier dazu gehören – und Cyberkriminalität. Es kann nicht sein, dass Internetstraftaten unaufgeklärt bleiben.

Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie bei allen Maßnahmen nicht vergessen, dass die Grundrechte aller Bürger zu respektieren sind und dass Sicherheit und Freiheit zwei gleichberechtigte Säulen sind, auf denen unser Gebäude aufzubauen ist. Ich möchte bei den Ausführungen zur Datenspeicherung eine gewisse Unzufriedenheit artikulieren. Hier könnte ein weiter gehendes Handeln sinnvoll sein, wenn wir bedenken, dass es im Finanz- und Bankenbereich ja längere Speicherung gibt, und zwar sehr präzise und ordentlich. Und wir wollen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Wir wollen, dass das europäisch geregelt wird und grundrechtskonform geregelt wird. Grundrechtskonform! Und ich will keine Ausreden gelten lassen: Verfassungsjuristen sollen sich über Nacht einsperren und das lösen.

Darüber hinaus würde ich mir noch wünschen, dass nicht nur der Kampf gegen Online-Hassreden hier ein Thema ist, sondern auch Offline-Hassreden. Ich denke, hier ist eine Überprüfung der bestehenden Rechtsvorschriften notwendig.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'agenda per la sicurezza è oggi particolarmente importante.

La minaccia del terrorismo è evidente, ma altrettanto grave, per la sua diffusione in tutti gli Stati è la minaccia della criminalità organizzata, che non può essere sottovalutata, e preoccupa sempre di più la criminalità informatica. Libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi da perseguire in parallelo, garantendo però sempre il rispetto dei diritti.

Per la lotta al terrorismo sono convinta che occorre sfruttare meglio gli strumenti normativi esistenti, potenziare la cooperazione giudiziaria e di polizia, migliorare lo scambio di informazioni e la fiducia reciproca. Vedo con favore in proposito l'istituzione presso Europol del Centro europeo per la lotta al terrorismo e dell'unità IRU che dovrà contrastare le minacce e il radicalismo violento che si sviluppano nella rete Internet.

Quanto alla criminalità organizzata credo invece che occorrano ulteriori passi in avanti anche a livello normativo, ad esempio sulla confisca e spero che la Commissione possa svolgere con il Parlamento un ruolo propulsivo in proposito.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE). Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass wir diese Frage der Sicherheit hier einmal umfassender angehen, und die Fragestellung also solche ist eben auch richtig: Wie wollen wir eigentlich in Zukunft die Sicherheit in Europa gewährleisten? Ich bin schon der Auffassung, dass wir sicherheitspolitisch bislang nicht gut genug sind. Aber die europäische sicherheitspolitische Gestaltungskraft wird meines Erachtens von zwei Faktoren abhängig sein: zunächst einmal von der Leistungsfähigkeit – zivil und militärisch –, aber auch vom politischen Willen, den wir zur gemeinsamen Gestaltung hier auch nutzen müssten.

Was mir bei Ihrer guten Darstellung einer Sicherheitsagenda allerdings noch fehlte, war die Frage nach einer Art Gesamtkonzept, die Frage nach Sicherheit auch durch Militär, NATO, Geheimdienste, Spionageabwehr oder auch den Einsatz von neuen Technologien. Auch wenn dies hinsichtlich der Zuständigkeiten abschrecken sollte, gehört es zu einem umfassenden Konzept dazu. Wie wollen wir denn eigentlich der wachsenden Gefahr – auch durch Cyberangriffe – auf unsere Wirtschaft, auf unsere Infrastrukturen begegnen? Wir brauchen hier auch eine Verteidigung, die unsere Grundlagen sichert. Nach einer neuen Studie sind hiervon auch viele europäische Unternehmen betroffen. Wollen wir nicht hin und wieder auch über militärische Dinge nachdenken, über Lösungen, wie auch ein ziviles Abwehrsystem im Cyberbereich funktionieren kann? Meines Erachtens muss das über die derzeitige Situation hinausgehen. Dazu müssen wir auch an die Strukturen heran, um am Ende bessere Ergebnisse zu erzielen. Kooperationen und Datenaustausch sind ein guter Beginn, man darf aber da nicht stehenbleiben. Moderne Sicherheit hängt heute auch von einer Datenanalyse ab. Dazu brauchen wir Bankdaten, Reisedaten, aber auch Kommunikationsdaten. Das ist ein zentraler Bestandteil für unsere Sicherheit, um sie auch in der Zukunft gewährleisten zu können.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). A Agenda para a segurança coloca justamente a tónica na necessidade de articular os recursos dos Estados-Membros e da União e das suas políticas internas e externas sob orientação estratégica. Mas é tempo de ultrapassarmos exercícios teóricos. Precisamos de pôr em prática os instrumentos que já temos e os que o Tratado de Lisboa nos faculta ao serviço de uma estratégia de segurança inteligente, abrangente, capaz e sob controlo democrático.

Fundamental é a consciência de que não existe segurança interna sem segurança externa. A ponte entre o interno e o externo está bem presente na ameaça terrorista, na segurança ciber, no branqueamento de capitais, isto tem que ser um eixo central para a segurança da União, dos Estados e dos cidadãos.

É tempo de os Estados entenderem que, em matéria de segurança, não serve de nada pensar e agir cada um por si. Como se vê na tragédia do Mediterrâneo, no combate ao tráfico de pessoas, de armas, de drogas, ao terrorismo e ao crime organizado, precisamos de uma Europa unida que partilhe informações, coordene políticas e recursos, respeitando os princípios e valores fundamentais. Temos de partilhar os instrumentos que hoje estão nas mãos dos Estados, ao serviço da União. Precisamos de garantir a interoperabilidade dos sistemas e tecnologias e de articular o trabalho de agências especializadas como a Europol, Eurojust, Frontex, etc., com mandatos consistentes, adequados e com recursos adequados, humanos e financeiros, pela segurança coletiva da União e pela segurança global.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα νέα μέτρα και τις νέες πρωτοβουλίες της κινήθηκε γρήγορα, αποτελεσματικά και θεσμικά διότι λειτουργεί και αυτή σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς και την υποχρεώνει, ευλόγως, να αναπτύσσει νέες πρωτοβουλίες. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να στηρίξουμε ανάλογες πρωτοβουλίες και θεωρώ ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Κατά την άποψή μου, δύο είναι τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Το πρώτο είναι αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη για τη δημοσιονομική εξυγίανση που εμποδίζει την χρηματοδότηση σωστών πρωτοβουλιών. Όλοι διαμαρτυρόμαστε λόγου χάρη για τις περιορισμένες δυνατότητες της Europol, αλλά τι κάνουμε ακριβώς για να την χρηματοδοτήσουμε επαρκώς ώστε να μπορέσει να αναπτύξει τη δραστηριότητά της; Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί είναι, νομίζω, οι εθνικοί εγωισμοί με την έννοια ότι τα κράτη μέλη και δεν μπορούν μόνα τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, και διστάζουν ταυτόχρονα να κάνουν το αναγκαίο ευρωπαϊκό άνοιγμα και να συμβάλουν και αυτά στις αναγκαίες κοινές ευρωπαϊκές λύσεις.

Νομίζω ότι τα ζητήματα που συζητούμε θα ανεβαίνουν ολοένα και υψηλότερα στην κλίμακα προτεραιοτήτων του δημόσιου ενδιαφέροντος, διότι απασχολούν τον μέσο ευρωπαίο πολίτη και διότι αναμένεται ότι θα τον απασχολήσουν ακόμη περισσότερο. Το γεγονός αυτό πρέπει να μας επιβάλει μία στενότερη και εποικοδομητικότερη συνεργασία.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). We praten vandaag over de veiligheid in Europa en de nieuwe veiligheidsagenda van de Commissie. We zijn het er hier allemaal over eens dat veiligheid en bescherming van grondrechten hand in hand moeten gaan. Hier en in de media is er veel aandacht voor de Europese jihadstrijders, maar hoe zit het met de thuisblijvers, geradicaliseerde jongeren die niet uitreizen naar IS-gebied maar minstens zo gevaarlijk kunnen zijn? Besteedt de Commissie ook aandacht aan deze groep? Ik ben blij met de nadruk van de Commissie op preventie en het tegengaan van radicalisering. Hier moet veel meer energie in worden gestoken.

Daarnaast zijn potentiële terroristen vaak al bekend bij de inlichtingendiensten. De focus zou daarom moeten liggen op het beter volgen van deze verdachten. In plaats van alsmaar meer gegevens te verzamelen moet vooral de samenwerking tussen lidstaten verbeteren, waarbij inlichtingen vaker en beter worden gedeeld.

Ten slotte moet een open democratische samenleving ook worden beschermd tegen extremisten die onze waarden niet delen. Daarom vraag ik de Commissie of zij bereid is met een voorstel te komen over een gezamenlijk Europees inreisverbod voor haatpredikers die van buiten Europa komen om onze jongeren in onze steden te radicaliseren.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Mr President, I welcome the Commission’s agenda for the security of European citizens. First, we should not give up our fundamental freedoms and the open society. To combat terrorism, trafficking and cybercrime we need a joint and coordinated response, and cooperation with third countries; criminal networks are sophisticated and operate across borders. Let us use all of the tools available: the European Arrest Warrant and the Investigation Order; let us strengthen Europol, Eurojust, Eurodac and the Schengen Information System; passport checks at external borders must be improved; and the common databases must be updated with fingerprints and details of stolen and lost passports.

We also need to combat the smugglers who exploit desperate migrants. Let us be clear here: opening up legal ways of entry is not enough to reduce illegality and to avoid the tragedies in the Mediterranean. The threat of terrorism in Europe is real and foreign fighters are a reality. It is time for responsibility. We should therefore quickly adopt the EU PNR. Common rules give better protection for privacy and transparency. Member States will continue anyway to access the data, but with fewer safeguards.

Of course, short-term measures go hand-in-hand with long-term measures to prevent radicalisation, to promote integration and give access to jobs. I conclude by saying that there is a difference between fundamentalism and the religion of Islam. In Europe there should be zero tolerance against discrimination, hate speech and hate crime.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sebbene l'Unione europea non presenti le caratteristiche tipiche di uno Stato in senso proprio, essa fonda le proprie radici nei valori democratici e nello Stato di diritto. Le nostre Istituzioni hanno il dovere di considerare la sicurezza dei cittadini europei un interesse primario, alla pari di un diritto fondamentale.

L'aggravarsi di alcuni conflitti, l'avanzata di Daesh fino alle porte delle nostre frontiere, la deriva ideologica che ispira l'azione dei foreign fighters, richiedono una risposta consapevole e a lungo termine. A causa dell'antieuropeismo alimentato soprattutto dai populismi nazionali, i cittadini europei sono disorientati, hanno perso fiducia nelle istituzioni europee. Allora, mi auguro che la Commissione sfrutti efficacemente questa occasione per definire con esattezza il perimetro del proprio impegno, mirato a rafforzare il sistema di Schengen a supportare i paesi maggiormente esposti al terrorismo.

Perché gli obiettivi contenuti nella nuova Agenda europea sulla sicurezza non restino una lettera morta, facciamo in modo che la lotta a tutto campo ai gruppi terroristici e a chi utilizza le religioni come un pretesto per seminare odio e morte venga combattuta senza remore.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo soddisfazione per l'Agenda comune europea, che finalmente racchiude temi che noi dall'inizio della legislatura abbiamo toccato in modo isolato: il Mediterraneo, il terrorismo, l'Isis, il PNR europeo, la Procura europea, che affronteremo dopo questo dibattito. Finalmente insieme e cercando di armonizzare.

Io – proprio perché il Commissario ha affrontato anche il tema prioritario della criminalità informatica – voglio dire che proprio in questi giorni in Italia, stanno girando dei video da parte di sedicenti terroristi dove appaiono scritte che dicono "siamo nelle vostre strade" a Roma e a Milano. Quindi, noi dobbiamo veramente affrontare questi temi affinché il Parlamento e le Istituzioni stiano al passo e anzi possano anche precedere quelli che sono i gravi problemi che la società e i cittadini europei stanno affrontando.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vecchia strategia di sicurezza è scaduta, ma le priorità di ieri sono le medesime, mentre i fattori di rischio sono esponenzialmente aumentati. Il terrorismo prima di tutto, ovviamente, ma la strategia per un'Europa sicura deve essere a 360 gradi e deve passare attraverso un'efficace politica di immigrazione, attraverso la politica estera, in collaborazione con tutte le agenzie coinvolte e in vera cooperazione con le istituzioni nazionali, senza dimenticare ovviamente che il terrorismo si combatte anche su Internet, dove si scambiano informazioni di ogni tipo.

L'azione, insomma, deve essere globale e di questo hanno parlato anche molti colleghi che mi hanno preceduto. La vecchia strategia riservava, tra l'altro, un importante capitolo alla capacità di resilienza dei territori e alle catastrofi naturali. Credo che sia un punto fondamentale sul quale continuare a lavorare perché siamo ancora impreparati di fronte a disastri naturali i cui danni, ad esempio in tutta Europa, quest'anno non sono neppure quantificabili. Allora, aumentiamo la nostra capacità di risposta ma anche la prevenzione a questi fenomeni.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D). Monsieur le Président, le programme européen pour la sécurité met, à juste titre, l'accent sur la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité.

L'internet et les réseaux sociaux font aujourd'hui partie des canaux privilégiés par les groupes terroristes pour le recrutement et la diffusion de leur discours haineux. L'internet est également le lieu d'attaques terroristes de grande ampleur, comme en a récemment été victime TV5 Monde, en France. Ces attaques visent délibérément notre liberté d'expression et notre droit à l'information.

La stratégie européenne de lutte contre le terrorisme doit passer par le développement d'une réelle coordination de la cybersécurité entre l'Union et ses États membres, mais aussi avec les grands opérateurs de l'internet, pour contrer la propagande terroriste en ligne, sous le contrôle des autorités judiciaires et tout en assurant le plein respect de la liberté d'expression.

Enfin, il est fondamental de développer des contre-discours afin de déconstruire l'idéologie de violence et de haine propagée par les terroristes. Face à des individus qui souhaitent nous diviser, répondons par plus d'actions communes et de solidarité.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Presidente, ha pronunciato molto bene il mio cognome, cosa che normalmente non si fa in italiano, devo dire.

Gospodine predsjedniče, htio bih posebno naglasiti da naravno podržavam ovu namjeru borbe protiv terorizma, prekograničnog kriminala, sve ono o čemu se govorilo kad govorimo o zloporabi interneta, ali želim naglasiti da je važno da sloboda građanina Europe ostane zaštićena. To je nešto što je u krvi naše grupe i vjerujem svih nas u ovome Parlamentu i zato želim posebno to istaknuti.

Još jednu stvar želim posebno istaknuti, zato sam zamolio za riječ, a to je činjenica da u našem susjedstvu, na Balkanu, još uvijek imamo velike prijetnje terorizma. imamo sigurno jako dobro organizirani kriminal i molio bih Komisiju da i Europol i Eurojust i sve ostale institucije usko surađuju sa zemljama i s njihovim institucijama, zemljama kandidatkinjama i zemljama potencijalnim kandidatkinjama na Balkanu jer mislim da je to važno za našu sigurnost.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). Mr President, the EPP MEPs and other colleagues eloquently outline the ways in which police forces and intelligence services can – and should – cooperate in order to combat terrorism, cybercrime, people trafficking and the rest.

But this is not the point. Police forces can – and do – cooperate, and have done so for very many years, long before the European Union was even thought of. For example, the UK has been a member of Interpol since 1923. There is also no cooperation greater than that which takes place between the UK and United States intelligence services and security services. The fact of the matter is that the police and intelligence services of all countries can cooperate – and indeed cooperate better – without the paraphernalia of a political union. It is a pity that point is never properly understood nor addressed.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come promesso faccio il bravo e quindi intervengo in maniera normale.

La mia maglietta parla chiaro: stop all'immigrazione clandestina è un po' quello che è un problema dell'Europa, quello di cercare di limitare i danni rispetto a quello che succede in Africa, a quelle che sono le problematiche di tutta questa gente che arriva in Europa e prima di tutto arriva in Italia.

Io voglio solo fare una considerazione. Probabilmente gli africani hanno bisogno di un aiuto come l'adulto deve aiutare un bambino perché se quando c'era il Rinascimento noi facevamo il Rinascimento e molti in Africa raccoglievano le noci di cocco, oggi noi siamo nel 2015 e molti di loro raccolgono ancora le noci di cocco. Quindi bisogna educarli, bisogna fare in modo che stiano là, bisogna aiutarli là, bisogna far sì che l'Europa si protegga per bene, protegga i suoi cittadini e tutta questa gente la dobbiamo aiutare a casa sua e non a casa nostra e neanche con un Mediterraneo che è diventano un cimitero, per cui gli ipocriti e i cattivi sono quelli che invogliano questa gente a venire da noi. Aiutiamoli là e lasciamoli là.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole Buonanno, non è che tutti gli abitanti dell'Africa fanno i raccoglitori di noci di cocco, c'è anche un'Africa che cresce e si sviluppa.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, I support the report on the adoption of the European Agenda on Security. In fact I think that this Agenda – and I am addressing the First Vice-President of the Commission, Mr Timmermans – should be more ambitious. I do not understand why we, the European Union countries, do not set up a counter-terrorism agency, a European Union agency to fight terrorism.

We know that Member States are currently sharing only a maximum of 50% of the information relating to terrorism. Can we afford to continue in this way? Can we afford to have more terrorist attacks in Europe? It is probably time that we set up together a real counter-terrorism European agency to fight terrorism. We can see that this threat is spreading in Europe and we are going to face tremendous situations in the future if we do not increase cooperation to fight terrorism.

 
  
MPphoto
 

  Afzal Khan (S&D). Mr President, the prime responsibility of any Member State is to provide security for its citizens – and that security is being challenged. The EU strategy is a welcome holistic framework of security policies and tools in place to ensure a joint increased effort to address the rise in terrorism, organised crime and cybercrime. Cross—border cooperation and exchange of information between Europol, European agencies and Member States must be strengthened whilst upholding the right to freedom of movement and privacy of EU citizens.

On the question of radicalisation, it must be stressed that there is a greater need to tackle the underlying causes and the complex nature of radicalisation. It must not only be tackled at EU level, but more so on the ground, at local level. Transmitting values through education, together with the need for inter-faith and inter-cultural dialogue are key components of anti-radicalisation. No minority must feel threatened. This is a fundamental value whatever the belief, faith or background. Hope, peace and security are a must for all European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). Európska bezpečnostná agenda sa netýka len boja proti terorizmu a cezhraničného zločinu, ale vyžaduje si komplexný prístup. Potrebujeme jasné pravidlá a účinné nástroje. Potrebujeme pravidlá a nástroje na boj proti zločinu v kybernetickom priestore, a to už tu viackrát odznelo. Ak dovolíte, budem sa venovať politikám, do ktorých presahuje agenda bezpečnostnej politiky. Je to najmä presah do politiky vonkajšej, a to spôsobom, ktorý je pre Európsku úniu nevyhnutný. Musíme sa naučiť nájsť riešenia, ako lepšie zasahovať v prípade, ako je Ukrajina, v prípade, ako je Sýria. Musíme lepšie zvládať imigračnú a azylovú politiku. Kolegovia tu opäť viackrát hovorili o situácii, ktorú momentálne máme. Áno, pravda je taká, že sa musíme naučiť vysvetliť aj našim občanom v členských štátoch Európskej únie, prečo nie je možné kyberneticky uzavrieť Európsku úniu, prečo musíme hľadať spôsoby, ako pomôcť týmto ľuďom u nich v ich krajinách, a následne, ako nájsť nejaké riešenie, povedzme, na nejakú redistribúciu týchto imigrantov do Európskej únie, do všetkých členských štátov, aby nebolo zaťažené len Taliansko a ďalšie krajiny.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Mr President, Honourable Members, first of all I would like to express my thanks for your comments. My very first conclusion is that finally we agree on the basic lines. I am, of course, looking forward to discussing this agenda thoroughly with you in the coming weeks. This House is a crucial partner in the implementation of this shared agenda. Let me answer some of your remarks.

First, on Europol, Mrs Hohlmeier asked me a question. I agree that in certain areas it is necessary to reinforce human resources. We have more to do and, as I said at the beginning in my initial remarks, we are moving in that direction. Ms Sippel also made a point. I really understand what you say, but let me reassure you that the Europol Centre will operate within the existing mandate. The ongoing revision of the Europol regulation will reinforce both the data protection framework and the oversight powers of Parliament. This will also apply to the Centre. As I said, this House has made clear that the utmost priority was to use the existing tools better – the existing instruments – both at legislative and operational level. This is exactly what we are doing with the Europol Centre.

You also said something about the evaluation and better regulation of current instruments. The First Vice-President, Mr Frans Timmermans, sitting next to me, is the most appropriate person to further elaborate on this. Evaluation has become a major element of all the Commission’s policies. I assure you that the Commission’s Better Regulation Agenda now obliges us to make evaluations every time before we come forward with new proposals.

I would also like to answer Ms Vergiat’s point. I want to assure you that we are working according to the work programme. Actually we have accelerated it. This agenda is our agenda for the next five years. I am looking forward to working with you on this basis.

Mr Devedjian, as I said, the issues of migration and border management will be further developed in the agenda on migration. As far as Ms Fajon’s points are concerned, social division and poverty – the root causes of extremism – are addressed and will be developed in cooperation with the competent colleagues. As I said, we will not only work on repressive measures – we will also focus on prevention. Social cohesion policy, education, employment, justice – but also cooperation with key third countries – are crucial for the EU response to address the root causes of radicalisation and extremism.

Mr Fleckenstein, you are right. I agree with you. We do need to bring together, in an effective manner, all internal and external dimensions of security. You know that we are already doing this. We work closely with Federica Mogherini, and you will see many targeted actions in this agenda. I mentioned some: legalisation and firearms are two examples. Then there is the Western Balkans, Turkey and the arc of countries which are facing instability right now. We travel around, and of course we exchange views and work together.

Let me conclude by telling you that European citizens expect us – as I said at the beginning – to trust each other, to share information effectively and to work together to coordinate concrete actions. So we must face all these threats together. When I say together, I mean among all institutions and all Member States – with everybody. Nowadays security matters, and what the citizens of Europe demand and expect from us is to assure them that they can live in a well-protected Europe. Safety, in my view, is also one of the fundamental rights required in order to live in peace.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. É com agrado que vejo hoje a ser apresentado pela Comissão a "Agenda Europeia para a Segurança", um documento estruturado, com uma abordagem que vai para lá das reações inflamadas que se seguiram aos terríveis ataques em Paris e Copenhaga. A comunicação contém dois pontos que considero chave. Primeiro, reconhece que só preservando os nossos direitos e liberdades estamos realmente a proteger os nossos cidadãos dos terroristas. Uma política de segurança que não os respeitasse seria uma política que faz vitoriosos os terrorista.

Em segundo lugar, destaca-se a partilha de informação pelos Estados-Membros. Como já tenho vindo a defender, é necessário estimular uma verdadeira área europeia de cooperação assente na troca de informações. Neste contexto, o Sistema de Informação Schengen, pedra angular, permanece com o seu potencial ainda por cumprir; o mesmo se diga de Prüm ou da "Iniciativa Sueca". Apesar da referência discutível a novos instrumentos de coleção de dados - como os PNR -, a Comissão coloca a sua enfâse naqueles. Em suma, uma verdadeira agenda para a segurança deve promover uma cooperação operacional efetiva, com partilha e processamento de informação e confiança mútua, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos que visa proteger.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. The Commission has come forward with a European Security Agenda (ESA) that aims to create an EU area of internal security, based on a shared agenda between the Member States, and their mutual cooperation. Addressing the need for an inter-agency and cross-sectorial approach and bringing together internal and external dimensions of security is important. The Agenda also points out a general EU weakness. Whereas in principle it has a wide set of different regulations, directives and agreements in place, those are often not applied or implemented in a proper and efficient manner. I hope to see success here when it comes to security.

Speaking about terrorism, the ESA is very much in line with the PPE proposals from January 2015 in aiming at better sharing among Member States, tracking money transfers, strengthening the PNR and other systems. The ESA also proposes a good set of anti—radicalisation measures that aim both to prevent and to rehabilitate. What is missing in my opinion are possible initiatives to counter cyber-terrorism. The need for enhanced external and internal cooperation is self-evident and I would like to see concrete measures proposed.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. "Identificação, captura e destruição sistemática das embarcações utilizadas pelos traficantes de seres humanos, desmantelamento da sua rede, sequestro dos seus bens": eis parece ser a tarefa da missão da Alta Representante da UE, Federica Mogherini. Tarefa muito clara, mas, no mínimo, de difícil execução no Mediterrâneo onde se pretende localizar e destruir as embarcações nos portos líbios, antes de serem utilizadas pelos traficantes, ou de capturá-las se já partiram para o mar. Sobre a responsabilidade da UE na completa destabilização de toda uma região, com especial destaque para o Iraque, a Líbia e a Síria, nem uma palavra. Muito menos sobre a forma de pagar uma dívida moral impagável, porque as vidas humanas não têm preço, que cujo fardo poderia e deveria ser atenuado com uma intervenção política consequente visando contribuir para restabelecer a paz e financiar a reconstrução, acabando com o comércio de armas.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. Pozytywnie oceniam fakt, że Komisja Europejska coraz częściej zajmuje się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego Unii. Ograniczanie przestępczości wymaga bowiem lepszej współpracy wszystkich państw Unii. Stajemy wobec narastających wyzwań, takich jak terroryzm, przestępczość zorganizowana i cyberprzestępczość. W coraz większym stopniu zagrażają one społeczeństwom w całej Europie. Z przestępczością walczyć muszą przede wszystkim państwa członkowskie. Współdziałanie w ramach Unii wnosi jednak wymierną wartość dodaną. W tym obszarze, szczególnie ważne są dwa działania. Po pierwsze, ułatwienie wymiany informacji między organami ścigania i agencjami Unii, jak np. informacji o skradzionych dokumentach czy pojazdach. Po drugie, trzeba zmienić zasady przekazywania informacji z rejestrów karnych. Obecnie 26 państw członkowskich UE co miesiąc przekazuje sobie ponad sto tysięcy wiadomości o ukaranych obywatelach Unii. System ten nie obejmuje jednak ukaranych obywateli należących do państw spoza Unii. To poważny problem, gdyż coraz częściej tworzą oni międzynarodowe grupy przestępcze zajmujące się nielegalnym przerzutem ludzi czy handlem narkotykami. Warto, by informacje o tych przestępcach były znane organom ścigania we wszystkich państwach Unii.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου