Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (keskustelu)
 5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (keskustelu)
 6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Kalastusaluksen laivaväkeä koskeva kansainvälinen yleissopimus (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (äänestys)
  7.2.Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  7.3.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (äänestys)
  7.4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (äänestys)
  7.5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (äänestys)
  7.6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (äänestys)
  7.7.Euroopan tilastot (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (äänestys)
  7.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  7.9.Purkamisvelvoite (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (äänestys)
  7.10.EY:n ja Venäjän kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (äänestys)
  7.11.Bolognan prosessin täytäntöönpano (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (äänestys)
  7.12.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (äänestys)
  7.13.Uusi EU:n metsästrategia (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Kalastusaluksen laivaväkeä koskeva kansainvälinen yleissopimus (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Euroopan tilastot (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Purkamisvelvoite (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.EY:n ja Venäjän kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Bolognan prosessin täytäntöönpano (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Uusi EU:n metsästrategia (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Euroopan turvallisuusohjelmasta tehty päätös (keskustelu)
 12.Euroopan syyttäjänvirasto (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (keskustelu)
 15.Rahamarkkinarahastot (keskustelu)
 16.Vastuuvapaus 2013 (keskustelu)
 17.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (keskustelu)
 18.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
 20.Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3443 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (11185 kb)
Oikeudellinen huomautus