Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (debates)
 5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (debates)
 6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (balsošana)
  7.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  7.3.E-Call transportlīdzekļa sistēmas izveidošana (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (balsošana)
  7.4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (balsošana)
  7.5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (balsošana)
  7.6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (balsošana)
  7.7.Eiropas statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (balsošana)
  7.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  7.9.Izkraušanas pienākums (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (balsošana)
  7.10.Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (balsošana)
  7.11.Boloņas procesa īstenošana (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (balsošana)
  7.12.Eiropas kino digitālajā laikmetā (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (balsošana)
  7.13.Jauna ES meža stratēģija (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.E-Call transportlīdzekļa sistēmas izveidošana (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Eiropas statistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Izkraušanas pienākums (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Boloņas procesa īstenošana (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Eiropas kino digitālajā laikmetā (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Jauna ES meža stratēģija (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Par Eiropas drošības programmu pieņemtais lēmums (debates)
 12.Eiropas Prokuratūra (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 14.Nesenie atklājumi par VDI masveidā organizētu spiegošanu, kas vērsta pret ES iedzīvotajiem, politiķiem un uzņēmumiem, un Bundesnachrichtendienst līdzdalība (debates)
 15.Naudas tirgus fondi (debates)
 16.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 17.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana (debates)
 18.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 19.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (debates)
 20.Ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3443 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (11185 kb)
Juridisks paziņojums