Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (debata)
 5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (debata)
 6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (głosowanie)
  7.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  7.3.Wdrożenie systemu pokładowego eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (głosowanie)
  7.4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (głosowanie)
  7.5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (głosowanie)
  7.6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (głosowanie)
  7.7.Statystyka europejska (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (głosowanie)
  7.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  7.9.Obowiązek wyładunku (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (głosowanie)
  7.10.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (głosowanie)
  7.11.Wdrażanie procesu bolońskiego (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (głosowanie)
  7.12.Film europejski w dobie cyfrowej (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (głosowanie)
  7.13.Nowa strategia leśna UE (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Wdrożenie systemu pokładowego eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Statystyka europejska (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Obowiązek wyładunku (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Wdrażanie procesu bolońskiego (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Film europejski w dobie cyfrowej (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Nowa strategia leśna UE (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (debata)
 12.Prokuratura Europejska (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst (debata)
 15.Fundusze rynku pieniężnego (debata)
 16.Absolutorium za 2013 r. (debata)
 17.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (debata)
 18.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 19.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (debata)
 20.Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3443 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (11185 kb)
Informacja prawna