Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 28. apríla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (rozprava)
 5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (rozprava)
 6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (hlasovanie)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  7.3.Zavádzanie palubného systému eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (hlasovanie)
  7.4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (hlasovanie)
  7.5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (hlasovanie)
  7.6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (hlasovanie)
  7.7.Európska štatistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (hlasovanie)
  7.8.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  7.9.Povinnosť vylodiť úlovky (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  7.10.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hlasovanie)
  7.11.Vykonávanie bolonského procesu (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (hlasovanie)
  7.12.Európsky film v digitálnej ére (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (hlasovanie)
  7.13.Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3.Zavádzanie palubného systému eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7.Európska štatistika (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Povinnosť vylodiť úlovky (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11.Vykonávanie bolonského procesu (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12.Európsky film v digitálnej ére (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13.Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym programom v oblasti bezpečnosti (rozprava)
 12.Európska prokuratúra (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Nedávne zistenia týkajúce sa hromadnej organizovanej špionáže Národnej bezpečnostnej agentúry USA namierenej proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ a zaangažovanosť nemeckej spravodajskej služby (BND) na týchto činnostiach (rozprava)
 15.Fondy peňažného trhu (rozprava)
 16.Udelenie absolutória za rok 2013 (rozprava)
 17.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
 18.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 19.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
 20.Primeraná ochrana informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3443 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (11185 kb)
Právne oznámenie