Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling