Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

9. Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie