Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 18 май 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Избиране на заместник-председател (Срок за представяне на кандидатури): вж. протокола
 5.График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протоколи
 7.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протоколи
 13.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 15.Ред на работа
 16.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (разискване)
 17.Финансиране на развитието (разискване)
 18.Споразумения за тютюна (разискване)
 19.Правила за ДДС и за ДДС със съкратено обслужване на едно гише (MOSS) за дигитални услуги, книги и документи в ЕС (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.По-безопасно здравно обслужване в Европа (кратко представяне)
 22.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (510 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2202 kb)
Правна информация