Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 18. května 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 4.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací): viz zápis
 5.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016: viz zápis
 6.Složení Parlamentu: viz zápis
 7.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu): viz zápis
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 15.Plán práce
 16.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (rozprava)
 17.Financování rozvoje (rozprava)
 18.Dohody v odvětví tabáku (rozprava)
 19.Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (krátké přednesení)
 22.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (krátké přednesení)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (510 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2202 kb)
Právní upozornění