Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 18. mai 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg) (vt protokoll)
 5.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid (arutelu)
 17.Arengu rahastamine (arutelu)
 18.Tubakakokkulepped (arutelu)
 19.Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (lühiettekanne)
 22.VKEde säästva kasvu võimalused (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (510 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2202 kb)
Õigusalane teave