Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 18 mei 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten): zie notulen
 5.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten (debat)
 17.Financiële middelen voor ontwikkeling (debat)
 18.Tabaksovereenkomsten (debat)
 19.De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (debat)
 20.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Veiligere gezondheidszorg in Europa (korte presentatie)
 22.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (korte presentatie)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (510 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2202 kb)
Juridische mededeling