Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 18 mai 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor): consultaţi procesul-verbal
 5.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016: consultaţi procesul-verbal
 6.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 7.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 9.Declarație scrisă [articolul 136 din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (dezbatere)
 17.Finanțarea pentru dezvoltare (dezbatere)
 18.Acordurile privind tutunul (dezbatere)
 19.Normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA (MOSS) pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din UE (dezbatere)
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (prezentare succintă)
 22.Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (prezentare succintă)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (510 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2202 kb)
Notă juridică