Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 18. maj 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Počastitev spomina
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur): gl. zapisnik
 5.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016: gl. zapisnik
 6.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Pisna izjava (člen 136 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 13.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 15.Razpored dela
 16.Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (razprava)
 17.Financiranje za razvoj (razprava)
 18.Sporazumi o tobaku (razprava)
 19.Pravila o DDV za digitalne storitve, knjige in časopise v EU (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (kratka predstavitev)
 22.Priložnosti za zeleno rast MSP (kratka predstavitev)
 23.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (510 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2202 kb)
Pravno obvestilo