Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

17. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie