Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus (keskustelu)
 4.Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Sveitsin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  5.2.Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  5.3.Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (äänestys)
  5.4.Jérôme Lavrilleux'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (äänestys)
  5.5.Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  5.6.Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  5.7.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (äänestys)
  5.8.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset" (äänestys)
  5.9.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (äänestys)
  5.10.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset" (äänestys)
  5.11.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (äänestys)
  5.12.Kehitystyön rahoitus (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (äänestys)
  5.13.Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (äänestys)
  5.14.Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Sveitsin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Jérôme Lavrilleux'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia"
  6.8.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset"
  6.9.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia"
  6.10.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset"
  6.11.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Kehitystyön rahoitus (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus - Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (keskustelu)
 10.Unkarin tilanne (keskustelu)
 11.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokkuuksien jättäminen)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 13.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen - Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot (keskustelu)
 14.Maksukyvyttömyysmenettelyt - Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (keskustelu)
 15.Äitiysloma (keskustelu)
 16.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2692 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8860 kb)
Oikeudellinen huomautus