Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija (debates)
 4.Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (balsošana)
  5.2.Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  5.3.Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (balsošana)
  5.4.Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (balsošana)
  5.5.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  5.6.Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (balsošana)
  5.7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (balsošana)
  5.8.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (balsošana)
  5.9.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (balsošana)
  5.10.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (balsošana)
  5.11.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (balsošana)
  5.12.Attīstības finansēšana (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (balsošana)
  5.13.Drošāka veselības aprūpe Eiropā (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (balsošana)
  5.14.Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu"
  6.8.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas"
  6.9.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu"
  6.10.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas"
  6.11.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Attīstības finansēšana (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Drošāka veselības aprūpe Eiropā (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana - Kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšana - Drošības un aizsardzības spējas Eiropā (debates)
 10.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 11.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 13.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai - Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija (debates)
 14.Maksātnespējas procedūras - Komisijas 2014. gada 12. marta ieteikuma par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai pārskatīšana un paplašināšana attiecībā uz ģimenes maksātnespēju un otro iespēju fiziskām personām un mājsaimniecībām (debates)
 15.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (debates)
 16.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2692 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (8860 kb)
Juridisks paziņojums