Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 19 maj 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (debatt)
 4.Beslut om den digitala inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  5.2.Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  5.3.Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (omröstning)
  5.4.Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  5.5.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  5.6.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  5.7.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (omröstning)
  5.8.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (omröstning)
  5.9.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (omröstning)
  5.10.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (omröstning)
  5.11.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (omröstning)
  5.12.Finansiering för utveckling (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (omröstning)
  5.13.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (omröstning)
  5.14.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential
  6.8.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur
  6.9.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential
  6.10.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur
  6.11.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Finansiering för utveckling (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (debatt)
 10.Situationen i Ungern (debatt)
 11.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism - Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (debatt)
 14.Insolvensförfaranden - Översyn och utvidgning av kommissionens rekommendation av den 12 mars 2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens, vad gäller familjers insolvens och en andra chans för enskilda och hushåll (debatt)
 15.Mammaledighet (debatt)
 16.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2692 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8860 kb)
Rättsligt meddelande