Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 20. května 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Evropský program pro migraci (rozprava)
 8.Členství v politických skupinách: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  10.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  10.2.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016 (hlasování)
  10.3.Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (hlasování)
  10.4.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (hlasování)
  10.5.Informace doprovázející převody peněžních prostředků (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (hlasování)
  10.6.Insolvenční řízení (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  10.7.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  10.8.Směrnice Komise v přenesené pravomoci .../…/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (B8-0464/2015) (hlasování)
  10.9.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (B8-0440/2015) (hlasování)
  10.10.Mateřská dovolená (B8-0453/2015) (hlasování)
  10.11.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (B8-0460/2015) (hlasování)
  10.12.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
  11.2.Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Informace doprovázející převody peněžních prostředků (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Insolvenční řízení (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Směrnice Komise v přenesené pravomoci .../…/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (B8-0464/2015)
  11.8.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (B8-0440/2015)
  11.9.Mateřská dovolená (B8-0453/2015)
  11.10.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (B8-0460/2015)
  11.11.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
 15.Situace v Etiopii (rozprava)
 16.Situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (rozprava)
 17.Summit Východního partnerství (21.–22. května) (rozprava)
 18.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 19.Summit EU-CELAC (10.–11. června) (rozprava)
 20.Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)
 21.Lov velryb Japonskem v antarktické oblasti (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2806 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (9254 kb)
Právní upozornění