Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 21. mája 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície: pozri zápisnicu
 3.Miery rastu v EÚ a hospodárska prognóza – jar 2015 (rozprava)
 4.ACER – ľudské zdroje na monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou (rozprava)
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itaia Dzamaru
  5.2.Kritická situácia utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku
  5.3.Svazijsko, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itaia Dzamaru (RC-B8-0465/2015, B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015, B8-0478/2015)
  7.2.Kritická situácia utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku (RC-B8-0469/2015, B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015, B8-0484/2015)
  7.3.Svazijsko, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (RC-B8-0473/2015, B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015, B8-0485/2015)
  7.4.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0054/2015 - Arnaud Danjean) (hlasovanie)
  7.5.Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0136/2015 - Eduard Kukan, Indrek Tarand) (hlasovanie)
  7.6.Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (A8-0159/2015 - Ana Gomes) (hlasovanie)
  7.7.Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (B8-0455/2015) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0054/2015 - Arnaud Danjean)
  8.2.Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0136/2015 - Eduard Kukan, Indrek Tarand)
  8.3.Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (A8-0159/2015 - Ana Gomes)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (941 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3288 kb)
Právne oznámenie