Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 21 maj 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar: se protokollet
 3.Tillväxttakt i EU (debatt)
 4.Personal för Acers övervakning av grossistmarknaderna för energi (debatt)
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe
  5.2.Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand
  5.3.Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (RC-B8-0465/2015, B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015, B8-0478/2015)
  7.2.Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (RC-B8-0469/2015, B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015, B8-0484/2015)
  7.3.Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (RC-B8-0473/2015, B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015, B8-0485/2015)
  7.4.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0054/2015 - Arnaud Danjean) (omröstning)
  7.5.Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0136/2015 - Eduard Kukan, Indrek Tarand) (omröstning)
  7.6.Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (A8-0159/2015 - Ana Gomes) (omröstning)
  7.7.2014 års lägesrapport om Turkiet (B8-0455/2015) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0054/2015 - Arnaud Danjean)
  8.2.Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0136/2015 - Eduard Kukan, Indrek Tarand)
  8.3.Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (A8-0159/2015 - Ana Gomes)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (941 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3288 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy