Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 27. mája 2015 - Brusel Revidované vydanie

15. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia są wyjaśnienia dotyczące głosowania.

 
Právne oznámenie