Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 24 czerwca 2015 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Utworzenie grupy politycznej: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Skład komisji: Patrz protokól
 7.Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii: Patrz protokól
 8.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Przesunięcie środków: patrz protokół
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (debata)
 17.Powitanie
 18.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (ciąg dalszy debaty)
 19.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 20.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (debata)
 21.Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (debata)
 22.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 23.Głosowanie
  23.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0191/2015 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  23.2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Udo Voigta (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  23.3.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (głosowanie)
  23.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0185/2015 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  23.5.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (A8-0190/2015 - Pervenche Berès) (głosowanie)
 24.Decyzja przyjęta w sprawie planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  26.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0191/2015 - Laura Ferrara)
  26.2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Udo Voigta (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.3.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  26.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0185/2015 - Gérard Deprez)
  26.5.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)
 27.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 28.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 29.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 30.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1549 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5471 kb)
Informacja prawna