Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 7. júla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Hodnotenie lotyšského predsedníctva (rozprava)
 4.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  5.2.Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (hlasovanie)
  5.3.Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (hlasovanie)
  5.4.Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany (A8-0195/2015 - João Ferreira) (hlasovanie)
  5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  5.7.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  5.8.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (hlasovanie)
  5.9.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  5.10.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  5.12.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (A8-0187/2015 - James Nicholson) (hlasovanie)
  5.13.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (hlasovanie)
  5.14.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (rozprava)
 10.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (rozprava)
 13.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (rozprava)
 14.Európsky program v oblasti bezpečnosti (rozprava)
 15.Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest - Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
 16.Medzinárodná konferencia OSN o financovaní rozvoja (13. – 16. júla 2015) - Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (rozprava)
 17.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3281 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (10789 kb)
Právne oznámenie