Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 8. juli 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (afstemning)
  4.2.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (afstemning)
  4.3.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU (A8-0189/2015 - David McAllister) (afstemning)
  4.4.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  4.5.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  4.6.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (afstemning)
  4.7.Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (afstemning)
  4.8.Søfarende (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (afstemning)
  4.9.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  4.10.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0205/2015 - Laura Agea) (afstemning)
  4.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom) (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  4.12.Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  4.13.Grønt beskæftigelsesinitiativ (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (afstemning)
  4.14.Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 9.De seneste terrorangreb (forhandling)
 10.EU-støtte til Tunesien (forhandling)
 11.Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (forhandling)
 12.Situationen i Yemen (forhandling)
 13.Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (forhandling)
 14.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 15.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (forhandling)
 16.Revision af den europæiske naboskabspolitik (forhandling)
 17.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1056 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3989 kb)
Juridisk meddelelse