Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Петиции: вж. протоколи
 4.Европейска програма за сигурност (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (разискване)
 9.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария (разискване)
 10.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (разискване)
 11.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (кратко представяне)
 12.Време за гласуване
  12.1.Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  12.2.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (гласуване)
  12.3.Изграждане на съюз на капиталовите пазари (B8-0655/2015) (гласуване)
  12.4.Европейска програма за сигурност (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (гласуване)
  12.5.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (гласуване)
  12.6.Положението в Йемен (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (гласуване)
  12.7.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (гласуване)
  12.8.Преглед на европейската политика за съседство (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (гласуване)
  12.9.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (A8-0209/2015 - Julia Reda) (гласуване)
  12.10.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (гласуване)
  12.11.Положението в Бурунди (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (гласуване)
  12.12.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (гласуване)
 13.Обяснение на вот
  13.1.Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Морски лица (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Инициатива за зелена заетост (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Изграждане на съюз на капиталовите пазари (B8-0655/2015)
  13.18.Европейска програма за сигурност (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Положението в Йемен (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Преглед на европейската политика за съседство (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Положението в Бурунди (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 17.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  17.1.Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите
  17.2.Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума
  17.3.Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб
  17.4.Положението на двама християнски пастори в Судан
 18.Време за гласуване
  18.1.Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (гласуване)
  18.2.Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (гласуване)
  18.3.Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (гласуване)
  18.4.Положението на двама християнски пастори в Судан (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 20.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 21.График на следващите заседания: вж. протокола
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 23.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (5063 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (15668 kb)
Правна информация