Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 9 juli 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Europese veiligheidsagenda (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.De situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.De situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Herdenking van Srebrenica (debat)
 9.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval (debat)
 10.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (debat)
 11.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (korte presentatie)
 12.Stemmingen
  12.1.Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (stemming)
  12.2.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (stemming)
  12.3.Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (B8-0655/2015) (stemming)
  12.4.Europese veiligheidsagenda (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (stemming)
  12.5.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (stemming)
  12.6.De situatie in Jemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (stemming)
  12.7.Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (stemming)
  12.8.Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (stemming)
  12.9.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (A8-0209/2015 - Julia Reda) (stemming)
  12.10.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (stemming)
  12.11.De situatie in Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (stemming)
  12.12.Herdenking van Srebrenica (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (stemming)
 13.Stemverklaringen
  13.1.Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met India: verlenging van de overeenkomst (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Faeröer: Horizon 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Zeevarenden (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland: Horizon 2020 en ITER-activiteiten (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Initiatief voor groene werkgelegenheid (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen in ontwikkelingslanden (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting ten gevolge van een nucleair ongeval (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (B8-0655/2015)
  13.18.Europese veiligheidsagenda (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.De situatie in Jemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.De situatie in Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Herdenking van Srebrenica (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 17.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden
  17.2.De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma
  17.3.Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab
  17.4.De situatie van twee christelijke priesters in Sudan
 18.Stemmingen
  18.1.De Cambodjaanse wetsontwerpen inzake ngo's en vakbonden (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (stemming)
  18.2.De Democratische Republiek Congo (DRC), in het bijzonder de zaak van twee gedetineerde mensenrechtenactivisten, Yves Makwambala en Fred Bauma (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (stemming)
  18.3.Bahrein, in het bijzonder de zaak van Nabeel Rajab (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (stemming)
  18.4.De situatie van twee christelijke priesters in Sudan (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 23.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (5063 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (15668 kb)
Juridische mededeling