Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 7. september 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 4.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 5.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 8.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 9.Pisne izjave (člen 136 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Popravki (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 16.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 17.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 18.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 19.Razpored dela
 20.Trgovina z izdelki iz tjulnjev (razprava)
 21.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (kratka predstavitev)
 24.Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (kratka predstavitev)
 25.Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (kratka predstavitev)
 26.Družinska podjetja v Evropi (kratka predstavitev)
 27.Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (kratka predstavitev)
 28.Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (kratka predstavitev)
 29.Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (kratka predstavitev)
 30.Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (kratka predstavitev)
 31.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 32.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (589 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2444 kb)
Pravno obvestilo