Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 8 september 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (debatt)
 4.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (omröstning)
  5.2.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (omröstning)
  5.3.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (omröstning)
  5.4.Handel med sälprodukter (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (omröstning)
  5.5.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (omröstning)
  5.6.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (omröstning)
  5.7.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (omröstning)
  5.8.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (omröstning)
  5.9.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  5.10.Familjeföretag i Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (omröstning)
  5.11.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (A8-0214/2015 - João Ferreira) (omröstning)
  5.12.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (omröstning)
  5.13.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (omröstning)
  5.14.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Handel med sälprodukter (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Familjeföretag i Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2016 (debatt)
 10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (debatt)
 11.De urbana aspekterna i EU:s politik - Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (debatt)
 14.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 15.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) - Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) (debatt)
 16.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (debatt)
 17.Uppföljning av handlingsplanerna för fria yrken (debatt)
 18.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (kortfattad redogörelse)
 19.Att stärka flickor genom utbildning i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (3700 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (12168 kb)
Rättsligt meddelande