Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 10 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Petiții: consultaţi procesul-verbal
 3.Al 30-lea și al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013) (dezbatere)
 4.Aspectele legate de gen ale traficului de persoane (dezbatere)
 5.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  5.1.Rusia, în special cazurile lui Eston Kohver, lui Oleg Sențov și al lui Alexander Colcenko
  5.2.Angola
  5.3.Azerbaidjan
 6.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 7.Poziția Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Rusia, în special cazurile lui Eston Kohver, lui Oleg Sențov și al lui Alexander Colcenko (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (vot)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (vot)
  8.3.Azerbaidjan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (vot)
  8.4.Migrația și refugiații în Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (vot)
  8.5.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (vot)
  8.6.Situația din Belarus (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (vot)
  8.7.Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (vot)
  8.8.Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (vot)
  8.9.Al 30-lea și al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Carierele femeilor în mediul academic și științific (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Capacitarea fetelor prin educație în UE (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migrația și refugiații în Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Situația din Belarus (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.Al 30-lea și al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 12.Decizii privind anumite documente: consultaţi procesul-verbal
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 14.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 15.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (2560 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8120 kb)
Notă juridică