Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 10. septembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície: pozri zápisnicu
 3.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (rozprava)
 4.Rodový rozmer obchodovania s ľuďmi (rozprava)
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Rusko, najmä prípady Estona Kohvera, Olega Sencova a Olexandra Kolčenka
  5.2.Angola
  5.3.Azerbajdžan
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Rusko, najmä prípady Estona Kohvera, Olega Sencova a Olexandra Kolčenka (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (hlasovanie)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (hlasovanie)
  8.3.Azerbajdžan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (hlasovanie)
  8.4.Migrácia a utečenci v Európe (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (hlasovanie)
  8.5.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Bielorusku (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (hlasovanie)
  8.7.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (hlasovanie)
  8.8.Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  8.9.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Vedecká a univerzitná kariéra žien (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (A8-0244/2015 – Andreas Schwab)
  9.7.Migrácia a utečenci v Európe (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Situácia v Bielorusku (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (A8-0242/2015 – Kostas Chrysogonos)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (2560 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (8120 kb)
Právne oznámenie