Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 5 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания: вж. протокола
 3.График на месечните сесии на Парламента за 2017 г.: вж. протокола
 4.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Ред на работа
 10.Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция (разискване)
 11.Роля на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие (разискване)
 12.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (разискване)
 13.Контрол на износа на изделия с двойна употреба след разкритията във връзка с Hacking Team (разискване)
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (кратко представяне)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 17.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (514 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2166 kb)
Правна информация