Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)
 11.Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 12.Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (συζήτηση)
 13.Έλεγχοι των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη διπλής χρήσης μετά τις αποκαλύψεις της Hacking Team (συζήτηση)
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (514 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2166 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου