Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 5. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin istuntokalenteri – 2017: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (keskustelu)
 11.Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (keskustelu)
 12.Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (keskustelu)
 13.Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta Hacking Team -yhtiön paljastusten jälkeen (keskustelu)
 14.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 15.EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (lyhyt esittely)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (514 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2166 kb)
Oikeudellinen huomautus