Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 5 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 3.Rooster vergaderperioden van het Europees Parlement - 2017: zie notulen
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Regeling van de werkzaamheden
 10.Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
 11.De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking (debat)
 12.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (debat)
 13.De uitvoercontroles met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik in het licht van de onthullingen over Hacking Team (debat)
 14.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 15.Mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten (korte presentatie)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (514 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2166 kb)
Juridische mededeling