Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 5 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 3.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017: Patrz protokól
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 5.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Porządek obrad
 10.Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji (debata)
 11.Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 12.Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w UE na przykładzie Hiszpanii (debata)
 13.Kontrola wywozu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania po doniesieniach w sprawie Hacking Team (debata)
 14.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 15.Możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne (krótka prezentacja)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (514 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2166 kb)
Informacja prawna