Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 5 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente: consultaţi procesul-verbal
 3.Calendarul Parlamentului pentru perioadele de sesiune - 2017: consultaţi procesul-verbal
 4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 8.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 9.Ordinea lucrărilor
 10.Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene: măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 11.Rolul autorităților locale din țările în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare (dezbatere)
 12.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (dezbatere)
 13.Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare în urma dezvăluirilor privind compania Hacking Team (dezbatere)
 14.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 15.Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (prezentare succintă)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 17.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (514 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2166 kb)
Notă juridică