Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 5. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 3.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2017: pozri zápisnicu
 4.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Program práce
 10.Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava)
 11.Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (rozprava)
 12.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (rozprava)
 13.Vývozné kontroly v súvislosti s položkami s dvojakým použitím po odhaleniach spoločnosti Hacking Team (rozprava)
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (stručná prezentácia)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (514 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2166 kb)
Právne oznámenie