Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 6. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. september 2015 (forhandling)
 4.Den humanitære situation for flygtninge i EU og nabolandene (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Den humanitære situation for flygtninge i EU og nabolandene (fortsat forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.ILO's konvention om tvangsarbejde: retligt samarbejde i straffesager (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (afstemning)
  7.2.Afgørelse om at underkaste 4-methylamfetamin kontrolforanstaltninger (A8-0265/2015 - Michał Boni) (afstemning)
  7.3.Afgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  7.4.Afgørelse om at underkaste 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV og methoxetamin kontrolforanstaltninger (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  7.5.Afgørelse om at underkaste 4,4'-DMAR og MT-45 kontrolforanstaltninger (A8-0262/2015 - Michał Boni) (afstemning)
  7.6.Mobilisering af EU's Solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien og Grækenland i 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (afstemning)
  7.7.En mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (afstemning)
  7.8.Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  7.9.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (afstemning)
  7.10.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (afstemning)
  7.12.De lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.ILO's konvention om tvangsarbejde: retligt samarbejde i straffesager (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Afgørelse om at underkaste 4-methylamfetamin kontrolforanstaltninger (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Afgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Afgørelse om at underkaste 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV og methoxetamin kontrolforanstaltninger (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Afgørelse om at underkaste 4,4'-DMAR og MT-45 kontrolforanstaltninger (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Mobilisering af EU's Solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien og Grækenland i 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.En mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.De lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Emissionsmålinger i bilsektoren (forhandling)
 12.Situationen i Libyen (forhandling)
 13.Dødsstraf (forhandling)
 14.Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure (forhandling)
 15.Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (forhandling)
 16.Kaseiner og kaseinater til konsum (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3314 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (10794 kb)
Juridisk meddelelse