Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 6. oktober 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015 (razprava)
 4.Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (razprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (nadaljevanje razprave)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (glasovanje)
  7.2.Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin (A8-0265/2015 - Michał Boni) (glasovanje)
  7.3.Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  7.4.Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  7.5.Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45 (A8-0262/2015 - Michał Boni) (glasovanje)
  7.6.Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (glasovanje)
  7.7.Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  7.8.Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  7.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija (A8-0273/2015 - Jens Geier) (glasovanje)
  7.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija (A8-0274/2015 - Monika Vana) (glasovanje)
  7.12.Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45 (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 12.Razmere v Libiji (razprava)
 13.Smrtna kazen (razprava)
 14.Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog (razprava)
 15.Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak (razprava)
 16.Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (3314 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (10794 kb)
Pravno obvestilo