Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 6 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Slutsatser från Europeiska rådets informella möte den 23 september 2015 (debatt)
 4.Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (fortsättning på debatten)
 7.Omröstning
  7.1.Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete: straffrättsligt samarbete (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (omröstning)
  7.2.Genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder (A8-0265/2015 - Michał Boni) (omröstning)
  7.3.Genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  7.4.Genomförandebeslut om att underställa 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV metoxetamin kontrollåtgärder (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  7.5.Genomförandebeslut om att underställa 4,4'-DMAR och MT-45 kontrollåtgärder (A8-0262/2015 - Michał Boni) (omröstning)
  7.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (omröstning)
  7.7.En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (omröstning)
  7.8.Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  7.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (omröstning)
  7.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (omröstning)
  7.12.De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete: straffrättsligt samarbete (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Genomförandebeslut om att underställa 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV metoxetamin kontrollåtgärder (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Genomförandebeslut om att underställa 4,4'-DMAR och MT-45 kontrollåtgärder (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 12.Situationen i Libyen (debatt)
 13.Dödsstraffet (debatt)
 14.Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande (debatt)
 15.Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar (debatt)
 16.Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (3314 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (10794 kb)
Rättsligt meddelande