Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017 (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου