Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 7 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протоколи
 5.Трансфер на бюджетни средства
 6.Смъртоносни въздушни удари, ръководени от САЩ, над болница на „Лекари без граница“ в Кундуз, Афганистан (разискване)
 7.Положението в Сирия (разискване)
 8.Положението в Турция (разискване)
 9.Тържествено заседание - Испания
 10.Време за гласуване
  10.1.График на месечните сесии на Парламента за 2017 г. (гласуване)
  10.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
  10.3.Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  10.4.Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (гласуване)
  10.5.Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (гласуване)
  10.6.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.График на месечните сесии на Парламента за 2017 г.
  11.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Настоящото положение в Европейския съюз Изявления на г-н Франсоа Оланд, президент на Френската република, и г-жа Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Прието решение относно пакета за съюза на капиталовите пазари (разискване)
 16.Платежните услуги на вътрешния пазар (разискване)
 17.Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (разискване)
 18.Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (разискване)
 19.Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2025 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6979 kb)
Правна информация