Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 7. oktoober 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Surmajuhtumeid põhjustanud USA õhurünnak organisatsiooni Piirideta Arstid haiglale Afganistanis Kunduzis (arutelu)
 7.Olukord Süürias (arutelu)
 8.Olukord Türgis (arutelu)
 9.Pidulik istung - Hispaania
 10.Hääletused
  10.1.Parlamendi 2017. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
  10.2.Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu protokoll Tuneesia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (hääletus)
  10.3.Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  10.4.Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (hääletus)
  10.5.Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (hääletus)
  10.6.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Parlamendi 2017. aasta osaistungjärkude ajakava
  11.2.Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu protokoll Tuneesia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Hetkeolukord Euroopa Liidus Prantsuse Vabariigi presidendi François Hollande'i ning Saksamaa Liitvabariigi kantsleri Angela Merkeli avaldused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Kapitaliturgude liidu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 16.Makseteenused siseturul (arutelu)
 17.Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (arutelu)
 18.Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamine ning selle mõju energialiidule ja energiavarustuse kindlusele (arutelu)
 19.Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2025 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6979 kb)
Õigusalane teave